Historie

Stadskasteel

Historie

In de loop van de jaren is het Stadskasteel onderhevig geweest aan de invloed van verschillende eigenaren. De geschiedenis van het kasteel start eind 13e eeuw, wanneer de bouw van het stadskasteel een feit is. Daarna wordt het Stadskasteel door meerdere adellijke families bewoond. De namen van deze families zijn gegeven aan de verschillende feest- en vergaderzalen.

Sinds 2003 is Oudaen een echte horecaplek met vele facetten en gezichten.

Brouwerij

Historie

In de middeleeuwen was bier de volksdrank bij uitstek wegens gebrek aan schoon drinkwater. Omdat het brouwsel wordt gekookt, sterven alle bacteriën tijdens het brouwproces. Van bier werd men dus niet ziek. Duurdere alternatieven zoals thee, koffie, limonade en wijn werden alleen door rijke mensen gedronken.

In 1610 waren er 22 brouwerijen in Utrecht, die voor het merendeel aan de Oudegracht lagen. In 1674 waren het er nog maar 14, totdat er aan het eind van de 18de eeuw nog slechts twee brouwerijen overbleven. Als Stadskasteel Oudaen rond 1990 een horecabestemming krijgt en een brouwerij in de gewelven huisvest, wordt er na 93 jaar eindelijk weer bier gebrouwen aan de Oudegracht!

Heden

Historie

Na bijna 15 jaar wordt Stadskasteel Oudaen overgenomen door de buren van het kasteel aan de Oudegracht, de eigenaren van PK bar & kitchen. Zij besluiten het ietwat verouderde Stadskasteel om te toveren tot ‘Oudaen 2.0’.

Overname

Historie

Peter Elzendoorn en Ireen Ophof zagen hun kans schoon toen Krasnapolsky Stadskasteel Oudaen in 2003 op een discrete manier los probeerde te laten en nemen Oudaen over.

Krasnapolsky

Historie

Stadskasteel Oudaen gaat over van particulier eigendom naar Krasnapolsky NV/NH Hotels. Door het minder makkelijk kunnen verhuren van de hotelkamers bleek Oudaen al snel een vertroebelende factor binnen het grote geheel.

Gemeente Utrecht

Historie

De Gemeente Utrecht koopt Stadskasteel Oudaen en richt in hetzelfde jaar een stichting op die verantwoordelijk wordt voor de restauratie en instandhouding van het Stadskasteel.

Utrechts
Monument

Historie

Het Utrechts Monumentenfonds koopt Stadskasteel Oudaen, vanwege het niet uitvoeren van de noodzakelijke restauraties.

Restauratie

Historie

Het Stadskasteel wordt verkocht aan studentenvereniging Veritas voor slechts 1 euro, met als voorwaarde dat het noodzakelijke restauratie- en verbouwingsplan worden uitgevoerd. De vereniging bleek financieel niet in staat dit te verwezenlijken.

Oude
mannen en vrouwenhuis

Historie

Stadskasteel Oudaen fungeert als ‘Oude mannen en vrouwenhuis’. Op de eerste verdieping, waar zich momenteel het restaurant bevindt, worden slaapzalen ingericht.

Fusie

Historie

Het hoofdhuis en noordelijke zijhuis werden tot een eenheid gemaakt. Hierdoor kreeg het stadskasteel de gevel die we nu nog kennen.

Adel

Historie

Het huis is in bezit van verschillende adellijke families, waarvan de bekendste eigenaar Vrederix Soudenbalch is. De families Taets-Oudaen en Drakenborgh bewoonden het kasteel. Deze families hebben ervoor gezorgd dat het huis werd uitgebreid met meerdere kleine huizen, tegen het hoofdhuis aangebouwd werden.

Het begin

Historie

Rond 1280 is de bouw van Stadskasteel Oudaen in volle gang. De opdrachtgever, de heer Van Zoudenbalch, behoort tot de Utrechtse stadsbestuurders. Het Stadskasteel moet in die tijd een baken hebben betekend voor diegene die de stad van verre naderden.