Verloop en afwikkeling van letselschade

Aansprakelijkheid bij letselschade

Letselschade is schade die geleden wordt als gevolg van een ongeval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval met dieren of aan overlijdensschade.

Om letselschade vergoed te krijgen moet vaststaan dat een ander aansprakelijk is. Bij een kop-staart botsing zal er geen discussie zijn. Het is dan duidelijk wie er fout is. Maar vaak ligt het niet zo eenvoudig en zal eerst het proces verbaal of rapport van de arbeidsinspectie moeten worden afgewacht om te kunnen beoordelen wie er aansprakelijk is voor het ongeval.

Schade claimen

Als de aansprakelijkheid vaststaat moet je aantonen dat je kosten hebt gemaakt om ze vergoed te krijgen. Deze kosten kunnen heel verschillend van aard zijn.

Denk hierbij aan:

  • Verlies aan inkomen ( bv. minder salaris, gemis aan zwarte inkomsten of zelfstandige schade)
  • Kosten van huishoudelijke hulp
  • Reiskosten en ziektekosten
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid
  • Smartengeld (ook wel immateriële schade genoemd)

Het is belangrijk om alle schade die jij hebt opgelopen ten gevolge van een ongeval in kaart te brengen. Om de hoogte te kunnen bepalen schakelt ZO soms een gespecialiseerd bureau in.

Letsel

Als de aansprakelijkheid erkend is ben je er nog niet. We moeten aantonen dat je letsel hebt opgelopen door het ongeval. ZO vraagt hiervoor medische informatie op bij alle artsen en therapeuten die je hebt bezocht na het ongeval. Vervolgens beoordeelt een medisch adviseur deze medische stukken.

Verzekeraars halen vaak alles uit de kast om niet te hoeven betalen. Zij stellen de klachten en beperkingen bijna altijd ter discussie. Dan is een medisch adviseur noodzakelijk om dit te pareren. ZO heeft een medisch adviseur die alle medische stukken beoordeeld.

De afwikkeling

Nadat de aansprakelijkheid erkend is, het letsel vaststaat en de letselschade geïnventariseerd is kan de zaak worden afgewikkeld.

Dit klinkt gemakkelijk maar dat is het helaas niet. Dit zijn ingewikkelde en langdurige processen. Er zal een schadestaat gemaakt moeten worden van de gemaakte kosten en een inschatting van de kosten voor de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de goede en de kwade kansen.

Verzekeraars willen vaak niet betalen wat het slachtoffer wil. Er volgen dan vaak lange onderhandelingen. Tijdens deze onderhandelingen gaat het er soms hard aan toe. Elke zaak wordt afgewikkeld met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst.