Bedrijfsongeval

Tijdens je werk kunnen er allerlei ongevallen plaatsvinden. Je begint de dag vol goede zin maar je valt van een ladder, steiger of het dak waarop je aan het werk bent.

En dan……

Je wordt opgehaald door een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Je wordt onderzocht door een arts. Er worden foto’s gemaakt en mogelijk wordt je dezelfde dag nog geopereerd.  In de periode daarna komt er een hoop op je af.
Vaak verandert de verhouding met je werkgever na het ongeval. Wie heeft er schuld? Jij of je werkgever? Behalve het letsel maak je je ook zorgen om de relatie met je werkgever. Over je baan en je inkomen. Kun je straks de vaste lasten nog wel betalen?

Waar moet je aan denken?

Een bedrijfsongeval komt vaker voor dan je denkt. Wanneer het jou overkomt zit je met de de volgende vragen:

  • Is mijn werkgever aansprakelijk?
  • Heb ik recht op schadevergoeding?
  • Heb ik recht op smartengeld?
  • Heeft mijn werkgever de inspectie SZW ( voorheen arbeidsinspectie ) ingeschakeld?
  • Is er bewijs over de toedracht of zijn er getuigen?
  • Heb ik blijvend letsel?
  • Heb ik recht op een uitkering?

De regels

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor veilige machines, dat hij goed toezicht moet houden en hij moet goede instructies geven.

Wat van een werkgever in redelijkheid mag worden verwacht hangt af van de omstandigheden van het geval. Een werkgever moet steeds bedacht zijn op mogelijke gevaren. Er zijn op dit vlak veel uitspraken van rechters die vooral kijken naar de situatie zoals die was op de werkvloer.

Duidelijk is dat om tot aansprakelijkheid van de werkgever te komen er zowel een relatie moet worden gelegd tussen het werk en de schade als tussen een tekortkoming van de werkgever en de schade.

Het is verstandig zo snel mogelijk een specialist in te schakelen die je helpt bij het verhalen van je schade. De reden is simpel. Hoe eerder een specialist bij de zaak betrokken is hoe beter de zaak opgepakt kan worden. Denk hierbij aan het achterhalen van de getuigen en de exacte toedracht van het ongeval. Door de individuele aanpak bij ZO ben je helemaal aan het goede adres!