Fietsongevallen bij scholieren0

Posted on September 15th, 2014 in Letselschade, Na verkeersongeval

 

Onderzoek naar fietsongevallen

 

In de maand september zijn er onder 12 jarigen beduidend meer fietsongevallen dan de rest van het jaar. Gemiddeld zijn er 103 fiets slachtoffers per maand in deze leeftijdscategorie maar in de maand september zijn dit er 187. Het is aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen fietsongevallen en de start van het schooljaar en de verkeersveiligheid. Middelbare scholieren moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt meer risico’s met zich mee. Naast het onbekende zijn ze vaak met andere dingen bezig. Ze fietsen met een paar naast elkaar, kletsen en letten minder goed op of zijn met hun telefoon bezig waardoor ze niet zien wat er om hen heen gebeurd en er een ongeval plaatsvindt.

 

fiets

fietsongevallen per jaar

 Jongeren lopen ook het grootste risico in het donker om betrokken te raken bij fietsongevallen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 50% van hen zonder verlichting rijdt! Dat is een probleem wat makkelijk opgelost zou moeten kunnen worden door hieraan meer aandacht te geven en jongeren te wijzen op de noodzaak van het dragen van verlichting op de fiets. Je zou haast denken dat hiermee het aantal fietsongevallen zou moeten kunnen worden teruggebracht.

 

 

 

 

Statistieken

 

Jaarlijks worden er 78.000 mensen behandeld aan de gevolgen van een fietsongeval, dat zijn er ruim 200 per dag. Hiervan bezoeken er 66.000 een spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Jaarlijks overlijden er 190 mensen aan de gevolgen van een fietsongeval. 2 op de 3 ongevallen betreffen eenzijdige fietsongevallen. Slechts 1 op de 5 fietsongevallen betreft een ongeval met een ander voertuig of voetganger.

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de meest voorkomende oorzaken van enkelvoudige ongevallen waarbij de infrastructuur een rol speelt ligt aan:

– een glad wegdek en langs gleuven ( 29% )

– botsing met een trottoirband ( 23% )

– bermongeval ( 12 %)

– botsing met paaltjes ( 12 %)

 

 

Ouderen

 

Ook ouderen lopen een verhoogd risico op een fietsongeval. Deze groep fietsers is fysiek kwetsbaarder dan jongeren. 18.000 ouderen belanden per jaar op de Spoed eisende hulp van een ziekenhuis.  Het letsel bij ouderen is vaak ernstiger. Dit aantal heeft onder andere te maken met de vergrijzing maar ook met de opkomst van elektrische fietsen en mensen dus tot hogere leeftijd blijven fietsen.

 

Conclusie

 

Jongeren en ouderen boven de 55 zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Er is een pleidooi om de infrastructuur dusdanig beter in te richten dat er in deze groepen minder ongevallen plaatsvinden. Ook vindt er voor beide groepen meer voorlichting plaats dan voor de andere leeftijdscategorieën. Of dat gaat werken…………….

 

 

 

 

 

 

Schadevergoeding na tramongeluk0

Posted on March 14th, 2014 in Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval

Tramongeluk

 

Onlangs zijn er weer twee ongevallen geweest met een tram. In Rijswijk en in Rotterdam knalden trams op elkaar. Meerdere mensen zijn bij dit tramongeluk (ernstig) gewond geraakt en vervoerd naar ziekenhuis met misschien wel blijvend letsel.

In Rijswijk knalde twee trams op elkaar. Er zijn 19 gewonden.  In Rotterdam knalden 3 trams op elkaar. Hier waren ruim 30 gewonden. De onderzoeksraad voor veiligheid ( OVV) doet nader onderzoek naar beide tramongelukken en hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Je zult maar een van de gewonden zijn. En dan?

 

Schadevergoeding na tramongeluk

 

Vele gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd na het tramongeluk. Er werd zelfs een trauma helikopter ingezet voor het vervoeren van ernstig gewonden. Sommige gewonden liggen nog in het ziekenhuis en anderen zijn weer thuis en bezig met hun herstel. Passagiers die letsel hebben opgelopen kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding. Maar wie stel je dan aansprakelijk? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij simpel; het openbaar vervoer bedrijf. De bestuurder van de tram is namelijk verantwoordelijk voor het vervoer van de mensen die zich in zijn of haar tram bevinden. Als hier iets mis gaat kan je de bestuurder ( werkgever ) aansprakelijk stellen.

 

Schadevergoeding vorderen; hoe doe je dat?

 

Als je betrokken bent geweest bij een dergelijk ongeluk heb je recht op vergoeding van alle geleden en nog te lijden materiele en immateriële schade. Dat wil zeggen dat je recht hebt op vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten die verband houden met het ongeval. Denk hierbij aan medische kosten, kosten van mantelzorg, kosten van huishoudelijke hulp, verminderde inkomsten, etc. Daarnaast heb je recht op smartengeld. Dat is een vergoeding voor het leed, de pijn en de ellende die je is aangedaan.

De hoogte van de bedragen is afhankelijk van vele factoren. De praktijk leert dat het vaak verstandig is een expert in te schakelen om ervoor te zorgen dat je alle schade ook daadwerkelijk vergoed krijgt! Voor meer informatie: check http:/weare-media.com/zoletselschade

 

 

 

Glaasje op? Niet meer rijden!0

Posted on December 16th, 2013 in Letselschade, Na verkeersongeval

Ongeval met letselschade

 

 

De rechtbank heeft onlangs weer een uitspraak gedaan over het veroorzaken van een ongeval met letselschade nadat teveel alcohol werd gedronken. Waar ging het om? Een bestuurder van een auto raakt in de slip en belandt in de naast de weg gelegen sloot. Er wordt bij de bestuurder een alcoholpromillage gemeten van 1,19 wat gelijk staat aan 10 tot 14 glazen bier. Hij zat niet alleen in de auto. Een van de passagiers, die achter in de auto lag, loopt letselschade op. Een dwarslaesie.  Hij is onder andere aan beide armen en benen verlamd geraakt.  ASR is de WAM verzekeraar van de auto en heeft de aansprakelijkheid erkend. Ter discussie staat de vraag of er sprake is van eigen schuld. Moet alle letselschade betaald worden als het slachtoffer de gordel niet om had?

 

 

Waarom een wettelijke verplichting tot het dragen van een gordel?

 

De wettelijke verplichting tot het dragen van een autogordel is ingevoerd omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het dragen van de gordel de kans op ernstig letsel bij aanrijdingen aanzienlijk vermindert. Uitgangspunt is daarom dat het dragen van een gordel een schadebeperkende maatregel is die door passagiers genomen moet worden. Door het niet dragen van de gordel neem je het risico dat het letsel en de letselschade groter is dan in het geval je wel een autogordel zou hebben gedragen.  In dit geval is niet met zekerheid te zeggen of en zo ja, welk letsel het slachtoffer zou hebben opgelopen indien hij wel de gordel zou hebben gedragen. Het is wel aannemelijk dat het dragen van de gordel een remmende werking zou hebben gehad op het letsel.

 

Conclusie

 

 

De rechtbank is van mening dat het niet dragen van de gordel voor 25% aan de schade heeft bijgedragen.  Op basis van de billijkheidscorrectie moet ASR echter 85% van de schade  betalen.

 

 

 

 

Winterbanden verplicht in Nederland?0

Posted on December 6th, 2013 in diversen

Winterbanden verminderen de kans op schade

 

Ongeveer 2,7 miljoen mensen verruilen in de wintermaanden hun zomerbanden voor winterbanden. Dat is gelijk aan 1 op de 3 automobilisten. Dat gaat dus de goede kant op. De aanschaf van winterbanden verminderen de kans op letsel en schade in het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat in de winter het aantal schades van auto’s met zomerbanden met 32% stijgt. Het is niet zo dat auto’s met winterbanden geen schade hebben. Dit blijft echter beperkt tot 12%.

 

Winterbanden zijn banden met een zachtere samenstelling van het rubber en daarom zijn deze banden beter geschikt voor lage temperaturen. In de praktijk betekent dat meer grip, meer comfort en meer veiligheid als er sneeuw of ijs ligt.

 

Advies ANWB en consumentenbond

 

 

In 2010/2011 was er een sterke stijging in de verkoop van winterbanden. Dat gebeurde omdat Duitsland winterbanden verplicht stelde bij winters weer.  In Nederland is er geen verplichting om met winterbanden te rijden. Wel wordt door de consumentenbond en de ANWB geadviseerd om met winterbanden te gaan rijden als de temperatuur onder de 7 graden daalt.

 

Onlangs is uit onderzoek van de ANWB gebleken dat niet alleen de dure banden goed zijn. Ook de goedkope banden scoren prima in de test.

 

Rijexamens in Nederland moeten vanaf januari 2014 in de maanden januari, februari en maart verplicht worden afgelegd in auto’s met winterbanden.

 

Aansprakelijkheid bij het rijden zonder winterbanden buiten Nederland

 

In veel landen (in ieder geval in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italie, Noorwegen, en Zweden ) kan het niet gebruiken van winterbanden een rol spelen bij de aansprakelijkheid voor een aanrijding. In het ergste geval krijg je een deel van je (letsel)schade niet vergoed omdat je medeaansprakelijk bent vanwege het rijden op ongeschikte banden.

 

Conclusie

 

Uit onderzoek is dus gebleken dat winterbanden veiliger zij en tot minder verkeersongevallen leiden. Er hangt wel een prijskaartje aan maar ook de goedkopere winterbanden blijken prima te scoren. Een pleidooi voor winterbanden dus.

 

 

 

 

 

Verkeersongevallen; een analyse0

Posted on October 23rd, 2013 in Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval

” Als je beseft hoeveel auto’s er dagelijks op de weg rijden dan is het een wonder dat er niet meer verkeersongevallen gebeuren!”

 

Verkeersongevallen: toen en nu

 

 

Begin jaren 70 waren er ieder jaar ruim 3000 verkeersdoden te betreuren. In 2012 waren dat er 650. Dat het aantal zo gedaald is heeft onder andere te maken met het gebruik van gordels, rotondes en alchohollimieten. In 2020 wil de overheid dit aantal hebben teruggebracht naar 500.

De overheid blijft zich inzetten voor verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersongevallen en richt zich vooral op 2 doelgroepen:

 

1) het blijven aanpakken van notoire veroorzakers van verkeersveiligheid ( denk hierbij aan mensen die zich agressief in het verkeer gedragen en mensen die herhaaldelijk met teveel alcohol achter het stuur kruipen ). Dit wordt onder andere aangepakt middels het verplicht stellen van een gedragscursus en het plaatsen van een alcholslot in de auto.

 

2) het nog beter beschermen van kwetsbare deelnemers, zoals voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen om verkeersongevallen te voorkomen. Dit wordt aangepakt middels een betere inrichting van wegen, meer aandacht voor risico groepen en samenwerken tussen diverse belangengroepen.

 

Stand van zaken inzake verkeersongevallen

 

Het aantal ouderen ( 65-plus ) dat omkwam in het verkeer bedroeg in 2012 244. 244 van de 650 in totaal. Dat is veel. Je leest de berichten echter met enige regelmaat in de krant. Een oudere man of vrouw die in zijn auto of fiets onwel wordt, van de weg raakt met soms dodelijke afloop. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser: 128 van de 200. Het aantal ouderen groeit, en daarmee ook het aantal ouderen in het verkeer. Ook gebruiken steeds meer ouderen de fiets. Hierdoor neemt het aantal verkeersongevallen op lokale wegen toe; zowel fietsers als ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer en gebruiken vooral lokale wegen.

 

Veiligheid verbeteren ter voorkoming van verkeersongevallen

Voor de verkeersveiligheid en het voorkomen van verkeersongevallen is het beter als dezelfde soort wegen overal zoveel mogelijk dezelfde kenmerken hebben. Deze kenmerken zijn inmiddels vastgelegd. Deze basiskenmerken worden in 2014 uitgebreid met kenmerken voor kruisingen en rotondes. Dat lijkt mij geen overbodige luxe omdat er thans vele soorten kruisingen en rotondes gaat waar het maar al te vaak “net”goed gaat.

 

Met uitbreiding van bovengenoemde maatregelen probeert de overheid in de komende jaren het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen. Ik denk dat het aantal verkeersdoden inderdaad met bovengenoemde maatregelen moet kunnen verminderen alhoewel het aantal ouderen elk jaar blijft stijgen en zij zich steeds vaker langer in het verkeer blijven bewegen.

 

 

 

← Older posts 
  • Contact met ZO





  • Lees meer over: