Ongevallen door gebruik smartphone0

Posted on October 9th, 2013 in Letselschade, Na verkeersongeval

Ongevallen met letselschade in het verkeer

 

Jaarlijks vallen er tientallen doden in het verkeer ten gevolge van het gebruik van een smartphone in het verkeer. Het exacte aantal ongevallen met letselschade door gebruik van een smartphone is niet bekend.

 

 

 

 

Even app-en op de fiets dat je eraan komt of een zakelijk telefoontje in de auto. Je let minder op het verkeer en bent meer bezig met je mobiel of met het gesprek dat je voert.  Heel herkenbaar en we weten het zelf eigenlijk ook.  Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Een andere muziekzender zoeken, je navigatie bedienen tijdens het rijden en bellen/sms-en/appen of even iets op internet zoeken; we vinden het inmiddels de normaalste zaak van de wereld!

 

Gevolgen

 

De steeds verdergaande verspreiding van elektronische apparatuur en het gebruik ervan in het verkeer vormt een groeiend probleem. Niet exact kan worden vastgesteld hoeveel dodelijke slachtoffers het gevolg zijn van het gebruik van smartphones maar de meeste studies schatten dat het gebruik van smartphones een rol speelt bij het ontstaan van zo’n 5 tot 25% van de auto ongevallen. Het zal je maar gebeuren…………aangereden en letselschade door iemand die effe zat te app-en en niet op de weg lette.

 

Campagne

 

Deze maand start er een campagne met de naam “houd in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone” .  Geschat wordt dat 4 miljoen Nederlanders, 51% van de smartphone bezitters, de smartphone in het verkeer gebruiken. 1 op de 3 Nederlanders geeft toe dat ze weleens achter het stuur van de auto de smartphone gebruiken voor e-mail en sociale media. Persoonlijk denk ik dat dit percentage wel eens veel hoger zou kunnen liggen.

 

Het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk voor jezelf en voor andere weggebruikers. Het heeft invloed op je reactievermogen, de controle over het voertuig, je aandacht over andere weggebruikers, verkeerssituaties, verkeersborden of aanwijzingen. De rijprestatie gaat achteruit wat de kans op ongevallen met letsel vergroot.

 

Een goed initiatief dus in bewustwording van het gevaar van het gebruik van de smartphone in het verkeer en een poging het aantal ongevallen met letselschade te laten dalen!

 

Zie hier voor het gehele artikel.

 

 

Wildwest taferelen in letselschade0

Posted on October 1st, 2013 in Letselschade

No cure no pay in letselschade

 

 Vanaf volgend jaar mogen letselschade advocaten 5 jaar lang in een proefproject experimenteren met resultaatafhankelijke beloningen. In gewoon Nederlands: no cure no pay wordt voor advocaten toegestaan in de afwikkeling van letselschade zaken. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden om te voorkomen dat er onredelijk hoge vergoedingen voor advocaten gaan ontstaan. Letselschadebureaus werken al jaren op no cure no pay basis en mogen elk percentage rekenen wat ze willen.

 

 

 

De vereniging voor letselschade advocaten (LSA ) heeft altijd hoog van de toren geblazen en vond dat letselschadezaken op basis van “no cure no pay” niet kon.  De LSA is kennelijk van gedachten veranderd en gaat mee in het proefproject. Daar is naar mijn mening maar een reden voor; bij letselschadebureaus mag het wel en cliënten lopen weg bij de advocatuur naar letselschade bureaus die slachtoffers wel willen bij staan op no cure no pay basis.

 

Letselschadespecialist

 

Het beroep letselschadespecialist is niet wettelijk beschermd. Iedereen die dat wil, mag zich dus letselschadespecialist noemen. Er zijn honderden letselschadebureaus die zeggen verstand te hebben van het afwikkelen van letselschadezaken.  Voor de advocatuur geldt hetzelfde. Ook daar pretenderen vele advocaten verstand te hebben van het afwikkelen van letselschadezaken. Maar let op: er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen de kantoren, er zijn kantoren die werken met no cure-no pay contracten of andere slachtoffer onvriendelijke constructies wanneer dat helemaal niet nodig is.

 

 No cure no pay; doen of niet doen?

 

Als na bijvoorbeeld een verkeersongeval vaststaat dat de tegenpartij aansprakelijk is ( bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing ) dan bent u een dief van uw eigen portemonnee als u op no cure no pay basis uw zaak laat afwikkelen. Waarom? De letselschadespecialist eet dan van twee walletjes. De kosten van de letselschade specialist of advocaat moet namelijk worden betaald door de tegenpartij. Dat is in de wet geregeld.

Bij no cure no pay afspraken verdient de specialist of advocaat dus dubbel. Hij dient zijn declaraties in bij de tegenpartij en het slachtoffer moet een deel van zijn schadevergoeding afstaan aan de specialist of advocaat. Om een voorbeeld te geven:

                                                                                    

 

 gewone zaak

no cure no pay

schadevergoeding

€ 100.000

€ 100.000

kosten advo­caat/letselschadespecialis­t

€ 0,00

€ 0,00

no cure no pay 25%

€ 0,00

€ 25.000

resteert

€ 100.000

€ 75.000

 

 

Als niet direct vaststaat wie er aansprakelijk is, is dit door een LSA advocaat of goed letselschadebureau meestal redelijk goed in te schatten na een intake gesprek.  Zij kunnen u na een eerste gesprek vertellen hoe uw kansen liggen. Denkt u dus vooraf goed na en laat desnoods een second opinion doen voordoet u in zee gaat met een advocaat of specialist die werkt met no cure no pay contracten! Het kan u namelijk heel veel geld kosten!

        

Ziekenhuis aansprakelijk voor letselschade0

Posted on September 18th, 2013 in Letselschade, Na medische fout

De zaak

Een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis in verband met plots optredend krachtsverlies aan de linkerzijde van zijn lichaam en verwardheid. Een en ander kan duiden op een TIA. Omdat de patiënt onrustig is, verward is en epileptische aanvallen heeft wordt hij tijdens de opname in het ziekenhuis in zijn bed gefixeerd met een Brefixband ( onrustband of ook Zweedse band genoemd). Deze band is voorzien van drie slotjes. U voelt hem al aankomen……………………….. de patiënt wordt ‘s nachts naast zijn bed aangetroffen en heeft letsel; een bekkenfractuur.

 

 

 

De patiënt stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor zijn letselschade maar deze wijst aansprakelijkheid af.

 

Medische aansprakelijkheid en letselschade

 

Mijn ervaring leert dat ( verzekeraars ) van ziekenhuizen aansprakelijkheid altijd afwijzen. In mijn gehele carriere heb ik maar 1 zaak gehad waarin de aansprakelijkheid direct erkend werd. In alle andere gevallen moesten maanden en soms zelfs jaren worden gecorrespondeerd of geprocedeerd. En dat is jammer want patiënten/cliënten zijn daarvan de dupe!

 

Wat vindt de verzekeraar van het ziekenhuis?

 

In deze zaak stelt het ziekenhuis dat de verpleegkundige bij het fixeren aan het slotje getrokken om te zich ervan te vergewissen dat het slotje werkte en dat was toen het geval. Achteraf is pas duidelijk geworden dat het slotje niet goed werkte. Volgens de verzekeraar is er geen sprake van een gebrekkige zaak. Volgens hen is het slotje zeer geschikt voor fixatie. Als het slotje al ongeschikt was dan is het ziekenhuis hiervoor niet aansprakelijk. Althans dat is de visie van het ziekenhuis.  

 

Wat vindt de rechter?

 

De rechter maakt korte metten met het standpunt van het ziekenhuis. De vraag die de rechter beantwoordt is of het ziekenhuis aansprakelijk is voor het feit dat de slotjes van de onrustband niet werkten. Na een uitvoerig verhaal is het antwoord ja. Waarom? Omdat het ziekenhuis heeft gekozen voor een bepaald soort en een bepaald merk, terwijl de patiënt daarop geen enkele invloed heeft gehad. Verder geldt dat het ziekenhuis geacht moet worden bekend te zijn met de naam van de producent van de slotjes en zich beter dan de patient richting de producent kan richten en kan onderbouwen dat het een gebrekkig product betrof. Ongeschiktheid van de gebruikte slotjes ligt dan ook meer in de sfeer van het ziekenhuis dan in die van de patiënt. Verder geldt dat het ziekenhuis zich tegen aansprakelijkheid kan verzekeren en zich, in dit geval, ook verzekerd heeft.

 

Tot slot

 

Het zou toch vreemd zijn geweest als het ziekenhuis hiervoor niet aansprakelijk zou zijn geweest.  Dat is wel wat het ziekenhuis probeerde. Ze verschuilde zich achter het product dat niet goed zou hebben gewerkt. Gelukkig maakte de rechter hier korte metten mee!

 

Zie voor de hele uitspraak:http://jure.nl/ecli:nl:rbbre:2011:bo9631

 

 

 

 

 

Pretparken en ballonvaarders aansprakelijk na ongevallen?0

Posted on July 24th, 2013 in Letselschade

Ongevallen

 

Op nu.nl stonden van de week weer nare berichten. Een gewonde in Walibi en een ballonvaart die eindigde in het Gooimeer met gewonden tot gevolg. Wat een gezellig dagje uit had moeten zijn eindigt in een drama! In de eerste plaats natuurlijk voor de gewonden zelf maar daarnaast ook voor de rest van het gezelschap. Wie is hiervoor aansprakelijk?

 

Letselschade

 

 

Nadat de slachtoffers van de eerste schrik zijn bekomen staat het herstel voorop. In het ergste geval houden de gewonden blijvende klachten en beperkingen over aan het ongeval. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor de aanschaf van hulpmiddelen, kosten voor behandelingen, kosten voor het ( tijdelijk ) niet kunnen werken, huishoudelijke hulp etc.

 

 

Aansprakelijkheid

 

De vraag die kan leven is of er iemand aansprakelijk is te stellen voor deze ongevallen. Deze vraag is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden.

In het geval van het attractiepark kan een beroep worden gedaan op het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Attractie toestellen moeten zodanig ontworpen zijn dat zij bij een redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens. Dat betekent dat zij gevaren zoveel mogelijk moeten uitsluiten of zoveel mogelijk beperken door veiligheidsaspecten optimaal te verwerken. Verder moet het publiek goed geïnformeerd worden over de gevaren die dan nog aanwezig zijn. Daarnaast moeten de toestellen regelmatig gekeurd worden.

 

Voor de luchtballon geldt het volgende uitgangspunt: Zowel de ballon als de passagier zijn verzekerd volgens de  luchtvaartwet. Elke ballon is volgens de luchtvaartwet verzekerd voor  aansprakelijkheid jegens derden en daarnaast zijn alle passagiers  verzekerd voor eventueel letsel. De letselschade moet dus betaald worden.

 

Wat betekent dit in de praktijk voor de letselschade?

 

Met redelijkerwijs te verwachten gebruik bij attracties in het pretpark wordt een gebruik bedoeld dat verder gaat dan het gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Het pretpark moet rekening houden met het gedrag van het publiek dat in de praktijk kan worden waargenomen. Op grond van het besluit heeft het pretpark een zorgplicht voor het veilig functioneren van een attractie. Kort gezegd moet het pretpark ervoor zorgen dat er bij het gebruik van de attractie geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat. Het enkel ophangen van waarschuwingsbordjes bij het begin van de attractie is niet voldoende. Heeft het pretpark hieraan niet voldaan dan is zij in beginsel aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.

 

 

 

 

 

 

“sportieve” motoren vaak betrokken bij dodelijke verkeersongevallen0

Posted on July 15th, 2013 in Letselschade, Na verkeersongeval

Verkeersongevallen en motorrijders

 

Ik rijd zelf geen motor maar het lijkt me prachtig. Een gevoel van vrijheid, een met je motor en last but not least geen files meer!

Op een motor ben je kwetsbaar. Je hebt geen kooi constructie om je heen. Je bent niet verplicht een pak aan te trekken alhoewel iedereen begrijpt dat het verstandig is er een aan te doen.

 

Motorrijden is 18 x gevaarlijker dan autorijden. 16% van alle verkeersdoden in Europa was een motorrijder! Dan denk ik bij mezelf…ach auto rijden is ook prima en een stuk veiliger.

 

Onderzoek

 

Er is een diepteonderzoek in België gedaan op basis van 200 zware of dodelijke motor ongevallen.

In 65% van de verkeersongevallen botste de motorrijder met een andere weggebruiker.  In 54 % van deze tweezijdige verkeersongevallen zagen de andere weggebruikers de motorrijder niet of te laat met een ongeval ten gevolg.

Bij 35% van de motorongevallen was sprake van een eenzijdig ongeval. Hier was dus geen andere weggebruiker bij betrokken. Bij deze ongevallen ging het voor 80%  om controleverlies over het stuur of slippen bij het remmen. Dat is veel!

 

Bijna alle motorrijders die betrokken waren bij een verkeersongeval was man ( 98%). Dat percentage zal niemand verbazen nu vooral mannen motorrijders zijn. Wat wel verbaast is dat de gemiddelde leeftijd van de motorrijders betrokken in de zware verkeersongevallen 40 jaar is.  

 

Sportieve motoren en verkeersongevallen

 

1 op de 3 motorrijders in de zware verkeersongevallen reed met een sportieve motor. Bestuurders van deze motoren hebben een verhoogd risico op dodelijke ongevallen. Bovendien zijn zij meer betrokken bij eenzijdige verkeersongevallen dan bij de meeste andere types. Verder vertoonde zij vaker overtredingen zoals te hard rijden, rijden onder invloed van alcohol of zelfs een ongeldig rijbewijs.

Een derde van deze motorrijders in de dodelijke verkeersongevallen kwam terecht tegen een boom, paal of muur.

 

 

 

Oplossingen voor dit soort verkeersongevallen

 

Het Belgisch instituut voor de Verkeersveiligheid pleit onder andere voor voortgezette opleidingen voor bestuurders in de risicoleeftijd, het voortzetten van voorlichtingsprogramma’s en het promoten van zichtbare kleding tijdens het motor rijden.

← Older posts  Newer posts →
  • Contact met ZO

  • Lees meer over: