Category Archives: Geen categorie

Schadevergoeding na tramongeluk

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Tramongeluk

 

Onlangs zijn er weer twee ongevallen geweest met een tram. In Rijswijk en in Rotterdam knalden trams op elkaar. Meerdere mensen zijn bij dit tramongeluk (ernstig) gewond geraakt en vervoerd naar ziekenhuis met misschien wel blijvend letsel.

In Rijswijk knalde twee trams op elkaar. Er zijn 19 gewonden.  In Rotterdam knalden 3 trams op elkaar. Hier waren ruim 30 gewonden. De onderzoeksraad voor veiligheid ( OVV) doet nader onderzoek naar beide tramongelukken en hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Je zult maar een van de gewonden zijn. En dan?

 

Schadevergoeding na tramongeluk

 

Vele gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd na het tramongeluk. Er werd zelfs een trauma helikopter ingezet voor het vervoeren van ernstig gewonden. Sommige gewonden liggen nog in het ziekenhuis en anderen zijn weer thuis en bezig met hun herstel. Passagiers die letsel hebben opgelopen kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding. Maar wie stel je dan aansprakelijk? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij simpel; het openbaar vervoer bedrijf. De bestuurder van de tram is namelijk verantwoordelijk voor het vervoer van de mensen die zich in zijn of haar tram bevinden. Als hier iets mis gaat kan je de bestuurder ( werkgever ) aansprakelijk stellen.

 

Schadevergoeding vorderen; hoe doe je dat?

 

Als je betrokken bent geweest bij een dergelijk ongeluk heb je recht op vergoeding van alle geleden en nog te lijden materiele en immateriële schade. Dat wil zeggen dat je recht hebt op vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten die verband houden met het ongeval. Denk hierbij aan medische kosten, kosten van mantelzorg, kosten van huishoudelijke hulp, verminderde inkomsten, etc. Daarnaast heb je recht op smartengeld. Dat is een vergoeding voor het leed, de pijn en de ellende die je is aangedaan.

De hoogte van de bedragen is afhankelijk van vele factoren. De praktijk leert dat het vaak verstandig is een expert in te schakelen om ervoor te zorgen dat je alle schade ook daadwerkelijk vergoed krijgt! Voor meer informatie: check http:/weare-media.com/zoletselschade

 

 

 

Verkeersongevallen; een analyse

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

” Als je beseft hoeveel auto’s er dagelijks op de weg rijden dan is het een wonder dat er niet meer verkeersongevallen gebeuren!”

 

Verkeersongevallen: toen en nu

 

 

Begin jaren 70 waren er ieder jaar ruim 3000 verkeersdoden te betreuren. In 2012 waren dat er 650. Dat het aantal zo gedaald is heeft onder andere te maken met het gebruik van gordels, rotondes en alchohollimieten. In 2020 wil de overheid dit aantal hebben teruggebracht naar 500.

De overheid blijft zich inzetten voor verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersongevallen en richt zich vooral op 2 doelgroepen:

 

1) het blijven aanpakken van notoire veroorzakers van verkeersveiligheid ( denk hierbij aan mensen die zich agressief in het verkeer gedragen en mensen die herhaaldelijk met teveel alcohol achter het stuur kruipen ). Dit wordt onder andere aangepakt middels het verplicht stellen van een gedragscursus en het plaatsen van een alcholslot in de auto.

 

2) het nog beter beschermen van kwetsbare deelnemers, zoals voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen om verkeersongevallen te voorkomen. Dit wordt aangepakt middels een betere inrichting van wegen, meer aandacht voor risico groepen en samenwerken tussen diverse belangengroepen.

 

Stand van zaken inzake verkeersongevallen

 

Het aantal ouderen ( 65-plus ) dat omkwam in het verkeer bedroeg in 2012 244. 244 van de 650 in totaal. Dat is veel. Je leest de berichten echter met enige regelmaat in de krant. Een oudere man of vrouw die in zijn auto of fiets onwel wordt, van de weg raakt met soms dodelijke afloop. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser: 128 van de 200. Het aantal ouderen groeit, en daarmee ook het aantal ouderen in het verkeer. Ook gebruiken steeds meer ouderen de fiets. Hierdoor neemt het aantal verkeersongevallen op lokale wegen toe; zowel fietsers als ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer en gebruiken vooral lokale wegen.

 

Veiligheid verbeteren ter voorkoming van verkeersongevallen

Voor de verkeersveiligheid en het voorkomen van verkeersongevallen is het beter als dezelfde soort wegen overal zoveel mogelijk dezelfde kenmerken hebben. Deze kenmerken zijn inmiddels vastgelegd. Deze basiskenmerken worden in 2014 uitgebreid met kenmerken voor kruisingen en rotondes. Dat lijkt mij geen overbodige luxe omdat er thans vele soorten kruisingen en rotondes gaat waar het maar al te vaak “net”goed gaat.

 

Met uitbreiding van bovengenoemde maatregelen probeert de overheid in de komende jaren het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen. Ik denk dat het aantal verkeersdoden inderdaad met bovengenoemde maatregelen moet kunnen verminderen alhoewel het aantal ouderen elk jaar blijft stijgen en zij zich steeds vaker langer in het verkeer blijven bewegen.

 

 

 

Een verkeersongeval met letselschade en het waarborgfonds motorverkeer

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Het verkeersongeval

Je rijdt op de A28 richting Amersfoort en bij de afslag Zeist wordt je met een snelheid van 80 km per uur van achteren aangereden. De auto die je heeft aangereden blijkt onverzekerd. In de weken na het verkeersongeval ontwikkel je whiplash- achtige klachten. Je wordt door de huisarts doorverwezen naar een neuroloog en je stelt je onder behandeling van een therapeut. Je maakt kosten door het verkeersongeval. Je kunt langere tijd niet werken en je krijgt maar 70% van je loon doorbetaald. Het zal je maar gebeuren……………………. 

 

 

Bij wie kun je je letselschade verhalen

 

Op de site over geld las ik deze week een artikel dat het aantal wanbetalers die hun auotverzekering niet of veel te laat voldoen in de eerste vier maanden van dit jaar verdubbeld is in vergelijking met vorig jaar. De reden zou de economische crisis zijn.

Als niet verzekerde automobilst loop je het risico op een boete ( € 390 ) en/of het zelf opdraaien voor de kosten als je een ongeluk veroorzaakt.

Het zelf opdraaien voor de kosten kan flink in de papieren lopen. In het bovengenoemde voorbeeld kwam de totale letselschade uit op een bedrag van € 45.000. Wij wilden dit bedrag verhalen bij de veroorzaker van het ongeval. De reden waarom hij zijn auto premie al maanden niet betaalde was gelegen in het feit dat hij geen geld meer had. Daar sta je dan….

 

Waarborgfonds motorverkeer en letselschade

 

Van een kale kip kun je niet plukken. Maar hoe kun je dan je letselschade verhalen als je betrokken bent geweest bij een verkeersongeval. In Nederland hebben we daar een mooi vangnet voor: het waarborgfonds motorverkeer. Het waarborgfonds motorverkeer vergoedt alleen schade door een motorvoertuig. Het fonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor (letsel)schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar.

Gelukkig konden we de totale letstelschade bij het waarborgfonds motorverkeer verhalen zodat  het slachtoffer niet de dupe werd van het niet betalen van de premie door de veroorzaker van het ongeval!

 

 

 

 

rijangst na verkeersongeval met letselschade

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Rijangst na verkeersongeval

 

In de praktijk komt het regelmatig voor. Slachtoffers die na een verkeersongeval niet meer zelf durven te rijden. Ook mee rijden met een ander geeft veel klachten. Het zweet breekt slachtoffers uit en ze zien overal gevaar.  Heel vervelend voor het slachtoffer zelf maar ook voor mogelijke partner of derden.  Een verkeersongeval kan een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer maar ook op zijn of haar omgeving!

Je moet je het maar eens proberen in te denken. Een heftig verkeersongeval. Je durft niet meer te rijden. Dat betekent: afhankelijk zijn van anderen voor bijvoorbeeld je werk, het doen van boodschappen, sociale verplichtingen, sporten, etc.  Behalve dat het heel vervelend is om afhankelijk te zijn van derden brengt het ook allerlei andere ongemakken met zich mee.

 

EMDR

 

In mijn eigen letselschade praktijk volgden veel slachtoffers EMDR ( eye movement desensitization and reprocessing ) therapie.  Slachtoffers van een verkeersongeval vertellen dat het een heftige therapie is omdat je in je geheugen minitieus terug gaat naar het ongeval.  Elke ( mili- ) seconde van het ongeval wordt opnieuw beleefd. Daarna wordt het verwerkingsproces gestart. Door middel van oogbewegingen  of geluiden leidt de herinnering er langzaam toe dat deze haar kracht en emotionele lading verliest.  Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan het ongeval terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de de herinneringsbeelden van het verkeersongeval.  

EMDR therapie duurt niet lang. Na 5 tot 7 sessies heeft het trauma een plek gekregen en durven mensen vaak weer in de auto te rijden.  In sommige gevallen gebeurt dit eerst met een rij instructeur.

 

Wanneer wordt nog meer EMDR toegepast?

 

Niet alleen wordt EMDR therapie gebruikt om slachtoffers weer in de auto te krijgen. Het wordt nog vaker gebruikt bij slachtoffers die psychisch gebukt gaan onder de gevolgen van herbelevingen van het verkeersongeval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nachtmerries en slachtoffers die het verkeersongeval geen plek kunnen geven.

 In mijn praktijk hebben ook kinderen EMDR therapie gehad. Ook bij deze groep lijkt deze vorm van therapie te slaan.

Deze vorm van therapie wordt ook bij andere, dan verkeersongevallen,toegepast. Het gaat erom dat mensen nare ervaringen kunnen verwerken bij deze vorm van therapie. In de letselschade branche denk ik bijvoorbeeld aan mensen die betrokken zijn geweest bij een bedrijfsongeval of mensen die een heftig ongeval hebben zien gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

Lichte daling aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer in 2012

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

650 dodelijke slachoffers in het verkeer in 2012

  

 In 2012 kwamen er in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 11 minder dan vorig jaar. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden in 2012  afgenomen met bijna 20%.  Dit is te lezen in een artikel op verkeersnet.  De meeste dodelijke slachtoffers vielen in ongevallen met de auto ( 232 ). Dodelijke ongevallen met de fiets waren er vorig jaar 200.

Afgelopen jaar vielen er 68 dodelijke slachtoffers die als voetganger aan het verkeer deelnamen. 

 

 

 

Leeftijden van de dodelijke slachtoffers

 

Het aantal ouderen ( 65-plus ) dat omkwam in het verkeer bedroeg 244.  244 van de 650 in totaal. Dat is veel. Je leest de berichten echter met enige regelmaat in de krant. Een oudere man of vrouw die in zijn auto of fiets  onwel wordt,  van de weg raakt met soms dodelijke afloop. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser: 128 van de 200.

 

Wegtype

 

 De meeste verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; 60% van het totaal. Op provinciale wegen viel 21% van het totaal aantal dodelijke slachtoffers. Op wegen waar maximaaal 60 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal slachtoffes van 53 naar 87. Het aantal doden op rijkswegen nam toe van 67 naar 90.  Op de website www.VIA.nl zijn alle verkeersdoden per gemeente in kaart gebracht.  

 

In de hefst komen de ziekenhuis gegevens beschikbaar. Dan weten we meer over het aantal ernstige verkeersgewonden en het soort letsel dat is opgelopen.

 

Schade aan derden

 

Ook vinden er dodelijke ongevallen plaats waar andere voertuigen bij betrokken zijn.  Als een ander aansprakelijk is voor het overlijden dan kun je deze als nabestaande aansprakelijk stellen voor de schade. Deze schade bestaat in elk geval uit de kosten van lijkbezorging. Als degene die overlijdt zorgde voor het inkomen van het gezin dan  moet de aansprakelijke partij doorbetalen aan de nabestaanden. Gekeken wordt er dan naar de financiele behoefte. Er is ( vooralsnog ) geen recht op smartengeld!

Bestelauto’s veroorzaken veel ongevallen met heftig letsel

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Ongevallen met bestelauto’s

Gemiddeld per jaar gebeuren er 600 ernstige ongevallen met bestelauto’s.  Dat is 12% van het totaal aantal dodelijke en ernstige verkeersongevallen per jaar.

 

Het zal je maar gebeuren……

Een bestelauto die jou bij het achteruitrijden aanrijdt. Je komt onder de auto terecht.

Of

Een bestelauto die jou bij het rechtsaf slaan niet ziet en je aanrijdt. Je hebt heftig letsel.

 

 

Oorzaken van de ongevallen met letsel

Door het SWOV ( wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid ) is een diepgaand onderzoek gedaan naar de oorzaken van ongevallen met bestelauto’s. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de ongevallen in de bebouwde kom. Hierbij is het volgende gebleken:

 

 1. 22% van de ongevallen in de bebouwde kon gebeuren door een achteruitrijdende  bestelauto die, door zijn afgesloten cabine,  niet zichtbare, voetgangers of fietsers aanrijdt en die onder de auto terechtkomen.

2.  22% van de ongevallen met bestelauto’s vindt plaats door een naar rechts afslaande bestelauto die een rechtdoorgaande fietser, scooter of brommer over het hoofd ziet.

3. 26% van de ongevallen vindt plaats door het gedrag van de chauffeur of door zijn mentale of fysieke toestand is hij niet alert genoeg op kruisend verkeer. Daarnaast kampt de chauffeur met verminderd zicht door de inrichting van de infrastructuur, lichtomstandigheden of het ontwerp van zijn voertuig.

4. 26% overige omstandigheden waaronder ” onoplettendheid”.

 

En nu?

De door mij onder 1 genoemde ongevallen waren als zodanig niet bekend. Na onderzoek is gebleken dat er veel maatregelen mogelijk zijn om deze ongevallen te voorkomen. Genoemd worden onder andere:

– achteruitrij camera of een sensor die waarschuwt of ingrijpt voordat een voetganger wordt geraakt

– verplicht geluidssignaal bij achteruitrijden van een bestelauto

– dode hoekspiegel verplichten aan de rechterkant van de bestelauto

 

De SWOV beveelt aan om te onderzoeken of deze maatregelen technisch haalbaar zijn en of ze inderdaad effectief zijn in het voorkomen van de genoemde ongevallen. Wordt vervolgd dus!

 

Ben jij betrokken geweest bij een verkeersongeval en wil je weten wat jouw rechten zijn? ZO letselschade&mediation ( http://www.weare-media.com/zoletselschade )  is een klein gespecialiseerd kantoor in het claimen van letselschade voor slachtoffers. Je kunt hier gratis en vrijblijvend terecht voor een eerste advies. Bel ZO letselschade&mediation op 0652058573 of mail naar info@weare-media.com/zoletselschade of vul het formulier in op de site en ZO neemt contact op met jou! 

 

 

Zwarte auto’s hebben de meeste kans op een ongeval

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Hoezo de meeste kans op een ongeval?

Uit een recent  onderzoek verricht en gepubliceerd door wetenschappers van de Monarch University in Australie is gebleken dat rijders van een zwarte auto 47% meer kans hebben om betrokken te raken bij een auto ongeval.  47%!  Dat is veel, heel veel zelfs. Als oorzaak wordt vooral verwezen naar de slechte  zichtbaarheid van zwarte auto’s.

 

Het onderzoek is gedaan over een periode van 20 jaar. Er werden politie rapporten gebruikt. Het ging om een analyse van 850.000 ongevallen.

Lees Meer

  • Contact met ZO