Category Archives: Letselschade

Fietsongevallen bij scholieren

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

 

Onderzoek naar fietsongevallen

 

In de maand september zijn er onder 12 jarigen beduidend meer fietsongevallen dan de rest van het jaar. Gemiddeld zijn er 103 fiets slachtoffers per maand in deze leeftijdscategorie maar in de maand september zijn dit er 187. Het is aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen fietsongevallen en de start van het schooljaar en de verkeersveiligheid. Middelbare scholieren moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt meer risico’s met zich mee. Naast het onbekende zijn ze vaak met andere dingen bezig. Ze fietsen met een paar naast elkaar, kletsen en letten minder goed op of zijn met hun telefoon bezig waardoor ze niet zien wat er om hen heen gebeurd en er een ongeval plaatsvindt.

 

fiets

fietsongevallen per jaar

 Jongeren lopen ook het grootste risico in het donker om betrokken te raken bij fietsongevallen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 50% van hen zonder verlichting rijdt! Dat is een probleem wat makkelijk opgelost zou moeten kunnen worden door hieraan meer aandacht te geven en jongeren te wijzen op de noodzaak van het dragen van verlichting op de fiets. Je zou haast denken dat hiermee het aantal fietsongevallen zou moeten kunnen worden teruggebracht.

 

 

 

 

Statistieken

 

Jaarlijks worden er 78.000 mensen behandeld aan de gevolgen van een fietsongeval, dat zijn er ruim 200 per dag. Hiervan bezoeken er 66.000 een spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Jaarlijks overlijden er 190 mensen aan de gevolgen van een fietsongeval. 2 op de 3 ongevallen betreffen eenzijdige fietsongevallen. Slechts 1 op de 5 fietsongevallen betreft een ongeval met een ander voertuig of voetganger.

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de meest voorkomende oorzaken van enkelvoudige ongevallen waarbij de infrastructuur een rol speelt ligt aan:

– een glad wegdek en langs gleuven ( 29% )

– botsing met een trottoirband ( 23% )

– bermongeval ( 12 %)

– botsing met paaltjes ( 12 %)

 

 

Ouderen

 

Ook ouderen lopen een verhoogd risico op een fietsongeval. Deze groep fietsers is fysiek kwetsbaarder dan jongeren. 18.000 ouderen belanden per jaar op de Spoed eisende hulp van een ziekenhuis.  Het letsel bij ouderen is vaak ernstiger. Dit aantal heeft onder andere te maken met de vergrijzing maar ook met de opkomst van elektrische fietsen en mensen dus tot hogere leeftijd blijven fietsen.

 

Conclusie

 

Jongeren en ouderen boven de 55 zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Er is een pleidooi om de infrastructuur dusdanig beter in te richten dat er in deze groepen minder ongevallen plaatsvinden. Ook vindt er voor beide groepen meer voorlichting plaats dan voor de andere leeftijdscategorieën. Of dat gaat werken…………….

 

 

 

 

 

 

Schadevergoeding na tramongeluk

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Tramongeluk

 

Onlangs zijn er weer twee ongevallen geweest met een tram. In Rijswijk en in Rotterdam knalden trams op elkaar. Meerdere mensen zijn bij dit tramongeluk (ernstig) gewond geraakt en vervoerd naar ziekenhuis met misschien wel blijvend letsel.

In Rijswijk knalde twee trams op elkaar. Er zijn 19 gewonden.  In Rotterdam knalden 3 trams op elkaar. Hier waren ruim 30 gewonden. De onderzoeksraad voor veiligheid ( OVV) doet nader onderzoek naar beide tramongelukken en hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Je zult maar een van de gewonden zijn. En dan?

 

Schadevergoeding na tramongeluk

 

Vele gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd na het tramongeluk. Er werd zelfs een trauma helikopter ingezet voor het vervoeren van ernstig gewonden. Sommige gewonden liggen nog in het ziekenhuis en anderen zijn weer thuis en bezig met hun herstel. Passagiers die letsel hebben opgelopen kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding. Maar wie stel je dan aansprakelijk? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij simpel; het openbaar vervoer bedrijf. De bestuurder van de tram is namelijk verantwoordelijk voor het vervoer van de mensen die zich in zijn of haar tram bevinden. Als hier iets mis gaat kan je de bestuurder ( werkgever ) aansprakelijk stellen.

 

Schadevergoeding vorderen; hoe doe je dat?

 

Als je betrokken bent geweest bij een dergelijk ongeluk heb je recht op vergoeding van alle geleden en nog te lijden materiele en immateriële schade. Dat wil zeggen dat je recht hebt op vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten die verband houden met het ongeval. Denk hierbij aan medische kosten, kosten van mantelzorg, kosten van huishoudelijke hulp, verminderde inkomsten, etc. Daarnaast heb je recht op smartengeld. Dat is een vergoeding voor het leed, de pijn en de ellende die je is aangedaan.

De hoogte van de bedragen is afhankelijk van vele factoren. De praktijk leert dat het vaak verstandig is een expert in te schakelen om ervoor te zorgen dat je alle schade ook daadwerkelijk vergoed krijgt! Voor meer informatie: check http:/weare-media.com/zoletselschade

 

 

 

Glaasje op? Niet meer rijden!

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Ongeval met letselschade

 

 

De rechtbank heeft onlangs weer een uitspraak gedaan over het veroorzaken van een ongeval met letselschade nadat teveel alcohol werd gedronken. Waar ging het om? Een bestuurder van een auto raakt in de slip en belandt in de naast de weg gelegen sloot. Er wordt bij de bestuurder een alcoholpromillage gemeten van 1,19 wat gelijk staat aan 10 tot 14 glazen bier. Hij zat niet alleen in de auto. Een van de passagiers, die achter in de auto lag, loopt letselschade op. Een dwarslaesie.  Hij is onder andere aan beide armen en benen verlamd geraakt.  ASR is de WAM verzekeraar van de auto en heeft de aansprakelijkheid erkend. Ter discussie staat de vraag of er sprake is van eigen schuld. Moet alle letselschade betaald worden als het slachtoffer de gordel niet om had?

 

 

Waarom een wettelijke verplichting tot het dragen van een gordel?

 

De wettelijke verplichting tot het dragen van een autogordel is ingevoerd omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het dragen van de gordel de kans op ernstig letsel bij aanrijdingen aanzienlijk vermindert. Uitgangspunt is daarom dat het dragen van een gordel een schadebeperkende maatregel is die door passagiers genomen moet worden. Door het niet dragen van de gordel neem je het risico dat het letsel en de letselschade groter is dan in het geval je wel een autogordel zou hebben gedragen.  In dit geval is niet met zekerheid te zeggen of en zo ja, welk letsel het slachtoffer zou hebben opgelopen indien hij wel de gordel zou hebben gedragen. Het is wel aannemelijk dat het dragen van de gordel een remmende werking zou hebben gehad op het letsel.

 

Conclusie

 

 

De rechtbank is van mening dat het niet dragen van de gordel voor 25% aan de schade heeft bijgedragen.  Op basis van de billijkheidscorrectie moet ASR echter 85% van de schade  betalen.

 

 

 

 

Verkeersongevallen; een analyse

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

” Als je beseft hoeveel auto’s er dagelijks op de weg rijden dan is het een wonder dat er niet meer verkeersongevallen gebeuren!”

 

Verkeersongevallen: toen en nu

 

 

Begin jaren 70 waren er ieder jaar ruim 3000 verkeersdoden te betreuren. In 2012 waren dat er 650. Dat het aantal zo gedaald is heeft onder andere te maken met het gebruik van gordels, rotondes en alchohollimieten. In 2020 wil de overheid dit aantal hebben teruggebracht naar 500.

De overheid blijft zich inzetten voor verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersongevallen en richt zich vooral op 2 doelgroepen:

 

1) het blijven aanpakken van notoire veroorzakers van verkeersveiligheid ( denk hierbij aan mensen die zich agressief in het verkeer gedragen en mensen die herhaaldelijk met teveel alcohol achter het stuur kruipen ). Dit wordt onder andere aangepakt middels het verplicht stellen van een gedragscursus en het plaatsen van een alcholslot in de auto.

 

2) het nog beter beschermen van kwetsbare deelnemers, zoals voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen om verkeersongevallen te voorkomen. Dit wordt aangepakt middels een betere inrichting van wegen, meer aandacht voor risico groepen en samenwerken tussen diverse belangengroepen.

 

Stand van zaken inzake verkeersongevallen

 

Het aantal ouderen ( 65-plus ) dat omkwam in het verkeer bedroeg in 2012 244. 244 van de 650 in totaal. Dat is veel. Je leest de berichten echter met enige regelmaat in de krant. Een oudere man of vrouw die in zijn auto of fiets onwel wordt, van de weg raakt met soms dodelijke afloop. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser: 128 van de 200. Het aantal ouderen groeit, en daarmee ook het aantal ouderen in het verkeer. Ook gebruiken steeds meer ouderen de fiets. Hierdoor neemt het aantal verkeersongevallen op lokale wegen toe; zowel fietsers als ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer en gebruiken vooral lokale wegen.

 

Veiligheid verbeteren ter voorkoming van verkeersongevallen

Voor de verkeersveiligheid en het voorkomen van verkeersongevallen is het beter als dezelfde soort wegen overal zoveel mogelijk dezelfde kenmerken hebben. Deze kenmerken zijn inmiddels vastgelegd. Deze basiskenmerken worden in 2014 uitgebreid met kenmerken voor kruisingen en rotondes. Dat lijkt mij geen overbodige luxe omdat er thans vele soorten kruisingen en rotondes gaat waar het maar al te vaak “net”goed gaat.

 

Met uitbreiding van bovengenoemde maatregelen probeert de overheid in de komende jaren het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen. Ik denk dat het aantal verkeersdoden inderdaad met bovengenoemde maatregelen moet kunnen verminderen alhoewel het aantal ouderen elk jaar blijft stijgen en zij zich steeds vaker langer in het verkeer blijven bewegen.

 

 

 

Ongevallen door gebruik smartphone

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Ongevallen met letselschade in het verkeer

 

Jaarlijks vallen er tientallen doden in het verkeer ten gevolge van het gebruik van een smartphone in het verkeer. Het exacte aantal ongevallen met letselschade door gebruik van een smartphone is niet bekend.

 

 

 

 

Even app-en op de fiets dat je eraan komt of een zakelijk telefoontje in de auto. Je let minder op het verkeer en bent meer bezig met je mobiel of met het gesprek dat je voert.  Heel herkenbaar en we weten het zelf eigenlijk ook.  Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Een andere muziekzender zoeken, je navigatie bedienen tijdens het rijden en bellen/sms-en/appen of even iets op internet zoeken; we vinden het inmiddels de normaalste zaak van de wereld!

 

Gevolgen

 

De steeds verdergaande verspreiding van elektronische apparatuur en het gebruik ervan in het verkeer vormt een groeiend probleem. Niet exact kan worden vastgesteld hoeveel dodelijke slachtoffers het gevolg zijn van het gebruik van smartphones maar de meeste studies schatten dat het gebruik van smartphones een rol speelt bij het ontstaan van zo’n 5 tot 25% van de auto ongevallen. Het zal je maar gebeuren…………aangereden en letselschade door iemand die effe zat te app-en en niet op de weg lette.

 

Campagne

 

Deze maand start er een campagne met de naam “houd in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone” .  Geschat wordt dat 4 miljoen Nederlanders, 51% van de smartphone bezitters, de smartphone in het verkeer gebruiken. 1 op de 3 Nederlanders geeft toe dat ze weleens achter het stuur van de auto de smartphone gebruiken voor e-mail en sociale media. Persoonlijk denk ik dat dit percentage wel eens veel hoger zou kunnen liggen.

 

Het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk voor jezelf en voor andere weggebruikers. Het heeft invloed op je reactievermogen, de controle over het voertuig, je aandacht over andere weggebruikers, verkeerssituaties, verkeersborden of aanwijzingen. De rijprestatie gaat achteruit wat de kans op ongevallen met letsel vergroot.

 

Een goed initiatief dus in bewustwording van het gevaar van het gebruik van de smartphone in het verkeer en een poging het aantal ongevallen met letselschade te laten dalen!

 

Zie hier voor het gehele artikel.

 

 

Wildwest taferelen in letselschade

Letselschade0 comments

No cure no pay in letselschade

 

 Vanaf volgend jaar mogen letselschade advocaten 5 jaar lang in een proefproject experimenteren met resultaatafhankelijke beloningen. In gewoon Nederlands: no cure no pay wordt voor advocaten toegestaan in de afwikkeling van letselschade zaken. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden om te voorkomen dat er onredelijk hoge vergoedingen voor advocaten gaan ontstaan. Letselschadebureaus werken al jaren op no cure no pay basis en mogen elk percentage rekenen wat ze willen.

 

 

 

De vereniging voor letselschade advocaten (LSA ) heeft altijd hoog van de toren geblazen en vond dat letselschadezaken op basis van “no cure no pay” niet kon.  De LSA is kennelijk van gedachten veranderd en gaat mee in het proefproject. Daar is naar mijn mening maar een reden voor; bij letselschadebureaus mag het wel en cliënten lopen weg bij de advocatuur naar letselschade bureaus die slachtoffers wel willen bij staan op no cure no pay basis.

 

Letselschadespecialist

 

Het beroep letselschadespecialist is niet wettelijk beschermd. Iedereen die dat wil, mag zich dus letselschadespecialist noemen. Er zijn honderden letselschadebureaus die zeggen verstand te hebben van het afwikkelen van letselschadezaken.  Voor de advocatuur geldt hetzelfde. Ook daar pretenderen vele advocaten verstand te hebben van het afwikkelen van letselschadezaken. Maar let op: er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen de kantoren, er zijn kantoren die werken met no cure-no pay contracten of andere slachtoffer onvriendelijke constructies wanneer dat helemaal niet nodig is.

 

 No cure no pay; doen of niet doen?

 

Als na bijvoorbeeld een verkeersongeval vaststaat dat de tegenpartij aansprakelijk is ( bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing ) dan bent u een dief van uw eigen portemonnee als u op no cure no pay basis uw zaak laat afwikkelen. Waarom? De letselschadespecialist eet dan van twee walletjes. De kosten van de letselschade specialist of advocaat moet namelijk worden betaald door de tegenpartij. Dat is in de wet geregeld.

Bij no cure no pay afspraken verdient de specialist of advocaat dus dubbel. Hij dient zijn declaraties in bij de tegenpartij en het slachtoffer moet een deel van zijn schadevergoeding afstaan aan de specialist of advocaat. Om een voorbeeld te geven:

                                                                                    

 

 gewone zaak

no cure no pay

schadevergoeding

€ 100.000

€ 100.000

kosten advo­caat/letselschadespecialis­t

€ 0,00

€ 0,00

no cure no pay 25%

€ 0,00

€ 25.000

resteert

€ 100.000

€ 75.000

 

 

Als niet direct vaststaat wie er aansprakelijk is, is dit door een LSA advocaat of goed letselschadebureau meestal redelijk goed in te schatten na een intake gesprek.  Zij kunnen u na een eerste gesprek vertellen hoe uw kansen liggen. Denkt u dus vooraf goed na en laat desnoods een second opinion doen voordoet u in zee gaat met een advocaat of specialist die werkt met no cure no pay contracten! Het kan u namelijk heel veel geld kosten!

        

Ziekenhuis aansprakelijk voor letselschade

Letselschade, Na medische fout0 comments

De zaak

Een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis in verband met plots optredend krachtsverlies aan de linkerzijde van zijn lichaam en verwardheid. Een en ander kan duiden op een TIA. Omdat de patiënt onrustig is, verward is en epileptische aanvallen heeft wordt hij tijdens de opname in het ziekenhuis in zijn bed gefixeerd met een Brefixband ( onrustband of ook Zweedse band genoemd). Deze band is voorzien van drie slotjes. U voelt hem al aankomen……………………….. de patiënt wordt ‘s nachts naast zijn bed aangetroffen en heeft letsel; een bekkenfractuur.

 

 

 

De patiënt stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor zijn letselschade maar deze wijst aansprakelijkheid af.

 

Medische aansprakelijkheid en letselschade

 

Mijn ervaring leert dat ( verzekeraars ) van ziekenhuizen aansprakelijkheid altijd afwijzen. In mijn gehele carriere heb ik maar 1 zaak gehad waarin de aansprakelijkheid direct erkend werd. In alle andere gevallen moesten maanden en soms zelfs jaren worden gecorrespondeerd of geprocedeerd. En dat is jammer want patiënten/cliënten zijn daarvan de dupe!

 

Wat vindt de verzekeraar van het ziekenhuis?

 

In deze zaak stelt het ziekenhuis dat de verpleegkundige bij het fixeren aan het slotje getrokken om te zich ervan te vergewissen dat het slotje werkte en dat was toen het geval. Achteraf is pas duidelijk geworden dat het slotje niet goed werkte. Volgens de verzekeraar is er geen sprake van een gebrekkige zaak. Volgens hen is het slotje zeer geschikt voor fixatie. Als het slotje al ongeschikt was dan is het ziekenhuis hiervoor niet aansprakelijk. Althans dat is de visie van het ziekenhuis.  

 

Wat vindt de rechter?

 

De rechter maakt korte metten met het standpunt van het ziekenhuis. De vraag die de rechter beantwoordt is of het ziekenhuis aansprakelijk is voor het feit dat de slotjes van de onrustband niet werkten. Na een uitvoerig verhaal is het antwoord ja. Waarom? Omdat het ziekenhuis heeft gekozen voor een bepaald soort en een bepaald merk, terwijl de patiënt daarop geen enkele invloed heeft gehad. Verder geldt dat het ziekenhuis geacht moet worden bekend te zijn met de naam van de producent van de slotjes en zich beter dan de patient richting de producent kan richten en kan onderbouwen dat het een gebrekkig product betrof. Ongeschiktheid van de gebruikte slotjes ligt dan ook meer in de sfeer van het ziekenhuis dan in die van de patiënt. Verder geldt dat het ziekenhuis zich tegen aansprakelijkheid kan verzekeren en zich, in dit geval, ook verzekerd heeft.

 

Tot slot

 

Het zou toch vreemd zijn geweest als het ziekenhuis hiervoor niet aansprakelijk zou zijn geweest.  Dat is wel wat het ziekenhuis probeerde. Ze verschuilde zich achter het product dat niet goed zou hebben gewerkt. Gelukkig maakte de rechter hier korte metten mee!

 

Zie voor de hele uitspraak:http://jure.nl/ecli:nl:rbbre:2011:bo9631

 

 

 

 

 

Pretparken en ballonvaarders aansprakelijk na ongevallen?

Letselschade0 comments

Ongevallen

 

Op nu.nl stonden van de week weer nare berichten. Een gewonde in Walibi en een ballonvaart die eindigde in het Gooimeer met gewonden tot gevolg. Wat een gezellig dagje uit had moeten zijn eindigt in een drama! In de eerste plaats natuurlijk voor de gewonden zelf maar daarnaast ook voor de rest van het gezelschap. Wie is hiervoor aansprakelijk?

 

Letselschade

 

 

Nadat de slachtoffers van de eerste schrik zijn bekomen staat het herstel voorop. In het ergste geval houden de gewonden blijvende klachten en beperkingen over aan het ongeval. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor de aanschaf van hulpmiddelen, kosten voor behandelingen, kosten voor het ( tijdelijk ) niet kunnen werken, huishoudelijke hulp etc.

 

 

Aansprakelijkheid

 

De vraag die kan leven is of er iemand aansprakelijk is te stellen voor deze ongevallen. Deze vraag is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden.

In het geval van het attractiepark kan een beroep worden gedaan op het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Attractie toestellen moeten zodanig ontworpen zijn dat zij bij een redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens. Dat betekent dat zij gevaren zoveel mogelijk moeten uitsluiten of zoveel mogelijk beperken door veiligheidsaspecten optimaal te verwerken. Verder moet het publiek goed geïnformeerd worden over de gevaren die dan nog aanwezig zijn. Daarnaast moeten de toestellen regelmatig gekeurd worden.

 

Voor de luchtballon geldt het volgende uitgangspunt: Zowel de ballon als de passagier zijn verzekerd volgens de  luchtvaartwet. Elke ballon is volgens de luchtvaartwet verzekerd voor  aansprakelijkheid jegens derden en daarnaast zijn alle passagiers  verzekerd voor eventueel letsel. De letselschade moet dus betaald worden.

 

Wat betekent dit in de praktijk voor de letselschade?

 

Met redelijkerwijs te verwachten gebruik bij attracties in het pretpark wordt een gebruik bedoeld dat verder gaat dan het gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Het pretpark moet rekening houden met het gedrag van het publiek dat in de praktijk kan worden waargenomen. Op grond van het besluit heeft het pretpark een zorgplicht voor het veilig functioneren van een attractie. Kort gezegd moet het pretpark ervoor zorgen dat er bij het gebruik van de attractie geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat. Het enkel ophangen van waarschuwingsbordjes bij het begin van de attractie is niet voldoende. Heeft het pretpark hieraan niet voldaan dan is zij in beginsel aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.

 

 

 

 

 

 

“sportieve” motoren vaak betrokken bij dodelijke verkeersongevallen

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Verkeersongevallen en motorrijders

 

Ik rijd zelf geen motor maar het lijkt me prachtig. Een gevoel van vrijheid, een met je motor en last but not least geen files meer!

Op een motor ben je kwetsbaar. Je hebt geen kooi constructie om je heen. Je bent niet verplicht een pak aan te trekken alhoewel iedereen begrijpt dat het verstandig is er een aan te doen.

 

Motorrijden is 18 x gevaarlijker dan autorijden. 16% van alle verkeersdoden in Europa was een motorrijder! Dan denk ik bij mezelf…ach auto rijden is ook prima en een stuk veiliger.

 

Onderzoek

 

Er is een diepteonderzoek in België gedaan op basis van 200 zware of dodelijke motor ongevallen.

In 65% van de verkeersongevallen botste de motorrijder met een andere weggebruiker.  In 54 % van deze tweezijdige verkeersongevallen zagen de andere weggebruikers de motorrijder niet of te laat met een ongeval ten gevolg.

Bij 35% van de motorongevallen was sprake van een eenzijdig ongeval. Hier was dus geen andere weggebruiker bij betrokken. Bij deze ongevallen ging het voor 80%  om controleverlies over het stuur of slippen bij het remmen. Dat is veel!

 

Bijna alle motorrijders die betrokken waren bij een verkeersongeval was man ( 98%). Dat percentage zal niemand verbazen nu vooral mannen motorrijders zijn. Wat wel verbaast is dat de gemiddelde leeftijd van de motorrijders betrokken in de zware verkeersongevallen 40 jaar is.  

 

Sportieve motoren en verkeersongevallen

 

1 op de 3 motorrijders in de zware verkeersongevallen reed met een sportieve motor. Bestuurders van deze motoren hebben een verhoogd risico op dodelijke ongevallen. Bovendien zijn zij meer betrokken bij eenzijdige verkeersongevallen dan bij de meeste andere types. Verder vertoonde zij vaker overtredingen zoals te hard rijden, rijden onder invloed van alcohol of zelfs een ongeldig rijbewijs.

Een derde van deze motorrijders in de dodelijke verkeersongevallen kwam terecht tegen een boom, paal of muur.

 

 

 

Oplossingen voor dit soort verkeersongevallen

 

Het Belgisch instituut voor de Verkeersveiligheid pleit onder andere voor voortgezette opleidingen voor bestuurders in de risicoleeftijd, het voortzetten van voorlichtingsprogramma’s en het promoten van zichtbare kleding tijdens het motor rijden.

Kinderen vaak niet veilig vervoerd in de auto

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Onderzoek naar vervoer van jonge kinderen in de auto

 

Uit onderzoek van Task Force Kinderveiligheid komt naar voren dat 73% van de ouders hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar niet veilig vervoeren in de auto. Dat is veel, heel veel!

 

Uit dit zelfde onderzoek blijkt het volgende:

 

– de gebruikte autostoel is te groot (15% )

– de autostoel is niet goed bevestigd ( 33%)

– het kindje zit niet goed vast in de stoel ( 41%)

 

Voor kinderen die in een maxi cosi worden vervoerd zijn nog de volgende problemen gesignaleerd:

 

– de beugel staat in een onjuiste stand

– niet uitzetten van de airbag

– kind toch voorwaarts vervoeren

 

Letsel na een verkeersongeval

 

 

Het aantal ziekenhuisopnamen  van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar die betrokken waren bij een verkeersongeval is in de afgelopen 5 jaar met 35% gestegen. Of dit mede het gevolg is van bovenstaande zou nader onderzocht moeten worden. Schrikbarend is het wel.

 

 

 

Task Force Veiligheid

 

Task Force Kinderveiligheid is opgericht door VeiligheidNL, het Erasmus MC, UMC Utrecht, Verbond van Verzekeraars en Maxi Cosi. De reden hiervan is dat de kinderveiligheid geen prioriteit meer zou krijgen in het gezondheidsbeleid. De Task Force roept ouders met jonge kinderen op om na te gaan of men de juiste autostoel voor het kind heeft en of deze goed wordt bevestigd. Eind 2013 komen er bovendien nieuwe, nog veiligere, stoeltjes op de markt.

 

Het zal je maar gebeuren…..

 

Even snel boodschappen doen. Je dochter of zoon in de maxi cosi en naar het winkelcentrum. In de auto zet je de beugel naar voren en denk je er niet aan de airbag uit te zetten ( als je überhaupt al weet hoe dit moet ). Bij het verkeerslicht aangekomen is er een onoplettende automobilist die je met een snelheid van 60 km per uur van achteren aanrijdt. Jij hebt nekklachten en je dochter/zoon is er slecht aan toe. Je moet er niet aan denken!

 

Het is goed dat er weer aandacht gevraagd wordt voor het veilig vervoeren van  jonge kinderen. Aan alle ouders van jonge kinderen; doe hier wat mee!

 

 

 

 

 

 

 

 

← Older posts 
  • Contact met ZO