Category Archives: Na verkeersongeval

Lichte daling aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer in 2012

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

650 dodelijke slachoffers in het verkeer in 2012

  

 In 2012 kwamen er in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 11 minder dan vorig jaar. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden in 2012  afgenomen met bijna 20%.  Dit is te lezen in een artikel op verkeersnet.  De meeste dodelijke slachtoffers vielen in ongevallen met de auto ( 232 ). Dodelijke ongevallen met de fiets waren er vorig jaar 200.

Afgelopen jaar vielen er 68 dodelijke slachtoffers die als voetganger aan het verkeer deelnamen. 

 

 

 

Leeftijden van de dodelijke slachtoffers

 

Het aantal ouderen ( 65-plus ) dat omkwam in het verkeer bedroeg 244.  244 van de 650 in totaal. Dat is veel. Je leest de berichten echter met enige regelmaat in de krant. Een oudere man of vrouw die in zijn auto of fiets  onwel wordt,  van de weg raakt met soms dodelijke afloop. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser: 128 van de 200.

 

Wegtype

 

 De meeste verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; 60% van het totaal. Op provinciale wegen viel 21% van het totaal aantal dodelijke slachtoffers. Op wegen waar maximaaal 60 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal slachtoffes van 53 naar 87. Het aantal doden op rijkswegen nam toe van 67 naar 90.  Op de website www.VIA.nl zijn alle verkeersdoden per gemeente in kaart gebracht.  

 

In de hefst komen de ziekenhuis gegevens beschikbaar. Dan weten we meer over het aantal ernstige verkeersgewonden en het soort letsel dat is opgelopen.

 

Schade aan derden

 

Ook vinden er dodelijke ongevallen plaats waar andere voertuigen bij betrokken zijn.  Als een ander aansprakelijk is voor het overlijden dan kun je deze als nabestaande aansprakelijk stellen voor de schade. Deze schade bestaat in elk geval uit de kosten van lijkbezorging. Als degene die overlijdt zorgde voor het inkomen van het gezin dan  moet de aansprakelijke partij doorbetalen aan de nabestaanden. Gekeken wordt er dan naar de financiele behoefte. Er is ( vooralsnog ) geen recht op smartengeld!

Een ongeval en het revalidatiecentrum

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Het verkeersongeval
  
Een avondje stappen met een paar maten. Frank is aan de beurt om te rijden. Om een uur of twee ‘s nachts rijdt hij zijn vrienden, Peter, Mark en Jan naar huis. Hij rijdt in zijn eigen auto. Frank verliest de macht over het stuur en rijdt de vangrail in. Later blijkt dat hij in slaap was gevallen.
 

Met enige regelmaat lezen we dit soort berichten in de krant.

En dan……………
 

Lees Meer

Fietser ernstig gewond na verkeersongeval. Wie is aansprakelijk?

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Het verkeersongeval

Op de fiets ben je op weg van je werk naar huis.  Op een voorrangsweg fiets je snel door. Je hebt haast. Je wordt aangereden en hebt aanzienlijke letselschade. Je wordt vier weken opgenomen in het ziekenhuis en moet maandenlang revalideren in een revalidatiecentrum. Er is sprake van blijvend letsel aan je been. Je kan je werk als magazijnmedewerker niet meer uitoefenen en hebt  blijvend hulp in en om het huis nodig omdat er flinke beperkingen zijn. Je hobby tafeltennis lukt niet meer.

 

Het zal je maar gebeuren. En dan…………

 

Lees Meer

ZOveel te regelen na een verkeersongeval

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Het verkeersongeval

 

Je zit op je fiets op weg naar je werk. Op een rotonde wordt jou geen voorrang verleend door een bestelbusje. Een aanrijding volgt. 

Het zal je maar gebeuren……

Met een ambulance wordt je afgevoerd naar het ziekenhuis.  Je hebt een zware hersenschudding en je blijkt je stuitje gebroken te hebben.  Je ligt enkele dagen in het ziekenhuis en mag dan naar huis. Je hebt veel pijn en kan niets. Je hebt veel hulp nodig van anderen en maakt veel kosten.

En dan……………………

 

 De belangrijkste stappen na een verkeersongeval

Als je letselschade hebt en een schadevergoeding wilt verhalen na een verkeersongeval moet je aan veel dingen denken. 

Denk hierbij aan:

– Wie is er aansprakelijk voor het verkeersongeval?

– Hoe stel ik iemand aansprakelijk en hoe krijg ik mijn kosten vergoed?

 

 

Ik geef hieronder drie, veel voorkomende, situaties waarop verschillende acties nodig zijn:

 

1. verkeersongeval en politie

 

Als er sprake is van letsel na een verkeersongeval is het belangrijk dat de politie wordt gewaarschuwd. Er wordt dan door de politie een proces verbaal opgemaakt. Dat proces verbaal kan later gebruikt worden in het erkend krijgen van de aansprakelijkheid. Als er geen politie komt na het verkeersongeval dan moet je het ongeval zelf beschrijven. De automobist heeft meestal een schadeaanrijdingsformulier (SAF) in zijn auto liggen. Beide partijen tekenen deze als het ingevuld is. Teken deze alleen als het ook de waarheid is en een beschrijving geeft van wat werkelijk gebeurd is. Noteer namen van getuigen zodat die, zonodig, benaderd kunnen worden voor een verklaring.  De verzekeraar van de automobilist kan direct aansprakelijk worden gesteld.

 

2. doorrijden na een verkeersongeval

 

Stel dat de autombolist na het verkeersongeval doorrijdt en je het kenteken niet hebt kunnen noteren. Wat dan? Daar hebben we het waarborgfonds motorverkeer voor. Je kunt je schade in het genoemde voorbeeld verhalen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
 1. degene die het ongeval heeft veroorzaakt is doorgereden
 2. de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig ( dus geen fiets!) 
3. er moet worden vastgesteld wie aansprakelijk is voor het ongeval ( bijvoorbeeld door getuigen of politieonderzoek )
 4. binnen 14 dagen moet er actie worden ondernomen door het slachtoffer om de dader te achterhalen. Denk hierbij aan het doen van aangifte, buurtonderzoek of het plaatsen van een advertentie.

 

3. Alleen kenteken

 

Stel dat je alleen een kenteken hebt van de veroorzaker van het verkeersongeval dan kan de politie, je eigen WA  verzekeraar of je belangenbehartiger via de Rijksdienst voor het wegverkeer  uitzoeken bij welke verzekeraar de automobilist verzekerd was.

 

Zorg ervoor dat je alle bewijsstukken verzameld en bewaard!

 

Pas als duidelijk is wie aansprakelijk is en de aansprakelijkheid wordt erkend kom je aan het krijgen van schadevergoeding toe. Als je letsel hebt opgelopen na een verkeersongeval is het altijd verstandig om een belangenbehartiger in te schakelen. Deze helpt je bij het vergoed krijgen van je schade. Als het goed is geeft hij of zij ook uitleg over het verloop van je zaak en waar je allemaal aan moet denken. Ben jij betrokken geweest bij een verkeersongeval en wil je weten wat je rechten zijn. Bel ZO letselschade&mediation op 06-52058573 of mail naar: info@weare-media.com/zoletselschade of vul het contactformulier in op http://weare-media.com/zoletselschade en ZO belt jou!

 

Bestelauto’s veroorzaken veel ongevallen met heftig letsel

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Ongevallen met bestelauto’s

Gemiddeld per jaar gebeuren er 600 ernstige ongevallen met bestelauto’s.  Dat is 12% van het totaal aantal dodelijke en ernstige verkeersongevallen per jaar.

 

Het zal je maar gebeuren……

Een bestelauto die jou bij het achteruitrijden aanrijdt. Je komt onder de auto terecht.

Of

Een bestelauto die jou bij het rechtsaf slaan niet ziet en je aanrijdt. Je hebt heftig letsel.

 

 

Oorzaken van de ongevallen met letsel

Door het SWOV ( wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid ) is een diepgaand onderzoek gedaan naar de oorzaken van ongevallen met bestelauto’s. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de ongevallen in de bebouwde kom. Hierbij is het volgende gebleken:

 

 1. 22% van de ongevallen in de bebouwde kon gebeuren door een achteruitrijdende  bestelauto die, door zijn afgesloten cabine,  niet zichtbare, voetgangers of fietsers aanrijdt en die onder de auto terechtkomen.

2.  22% van de ongevallen met bestelauto’s vindt plaats door een naar rechts afslaande bestelauto die een rechtdoorgaande fietser, scooter of brommer over het hoofd ziet.

3. 26% van de ongevallen vindt plaats door het gedrag van de chauffeur of door zijn mentale of fysieke toestand is hij niet alert genoeg op kruisend verkeer. Daarnaast kampt de chauffeur met verminderd zicht door de inrichting van de infrastructuur, lichtomstandigheden of het ontwerp van zijn voertuig.

4. 26% overige omstandigheden waaronder ” onoplettendheid”.

 

En nu?

De door mij onder 1 genoemde ongevallen waren als zodanig niet bekend. Na onderzoek is gebleken dat er veel maatregelen mogelijk zijn om deze ongevallen te voorkomen. Genoemd worden onder andere:

– achteruitrij camera of een sensor die waarschuwt of ingrijpt voordat een voetganger wordt geraakt

– verplicht geluidssignaal bij achteruitrijden van een bestelauto

– dode hoekspiegel verplichten aan de rechterkant van de bestelauto

 

De SWOV beveelt aan om te onderzoeken of deze maatregelen technisch haalbaar zijn en of ze inderdaad effectief zijn in het voorkomen van de genoemde ongevallen. Wordt vervolgd dus!

 

Ben jij betrokken geweest bij een verkeersongeval en wil je weten wat jouw rechten zijn? ZO letselschade&mediation ( http://www.weare-media.com/zoletselschade )  is een klein gespecialiseerd kantoor in het claimen van letselschade voor slachtoffers. Je kunt hier gratis en vrijblijvend terecht voor een eerste advies. Bel ZO letselschade&mediation op 0652058573 of mail naar info@weare-media.com/zoletselschade of vul het formulier in op de site en ZO neemt contact op met jou! 

 

 

Zwarte auto’s hebben de meeste kans op een ongeval

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Hoezo de meeste kans op een ongeval?

Uit een recent  onderzoek verricht en gepubliceerd door wetenschappers van de Monarch University in Australie is gebleken dat rijders van een zwarte auto 47% meer kans hebben om betrokken te raken bij een auto ongeval.  47%!  Dat is veel, heel veel zelfs. Als oorzaak wordt vooral verwezen naar de slechte  zichtbaarheid van zwarte auto’s.

 

Het onderzoek is gedaan over een periode van 20 jaar. Er werden politie rapporten gebruikt. Het ging om een analyse van 850.000 ongevallen.

Lees Meer

Maximale schadevergoeding na een aanrijding?

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

De aanrijding

Na een drukke dag op het werk spring je gehaast op de fiets naar huis. Eerst nog even snel boodschappen doen voordat de kinderen thuis komen. Onderweg naar huis wordt je aangereden door een onoplettende automobilst.

 

Het zal je maar gebeuren. En dan………….

 

Lees Meer

Doorrijden na een aanrijding en dan……….letselschade vergoed?

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Doorrijden na een aanrijding

 

De aanrijding


Je zit op je fiets en bent op weg naar huis. Ineens een klap, je valt en………….wordt wakker in het ziekenhuis. Je blijkt te zijn aangereden en een gecompliceerde beenbreuk te hebben, een flinke hersenschudding en je bent bont en blauw. Na te zijn bijgekomen van de eerste schrik denk je:
”Wat is er gebeurd?”
De politie kan je niet veel vertellen.

Lees Meer

  Newer posts →
  • Contact met ZO