Fietsongevallen bij scholieren0

Posted on September 15th, 2014 in Letselschade, Na verkeersongeval

 

Onderzoek naar fietsongevallen

 

In de maand september zijn er onder 12 jarigen beduidend meer fietsongevallen dan de rest van het jaar. Gemiddeld zijn er 103 fiets slachtoffers per maand in deze leeftijdscategorie maar in de maand september zijn dit er 187. Het is aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen fietsongevallen en de start van het schooljaar en de verkeersveiligheid. Middelbare scholieren moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt meer risico’s met zich mee. Naast het onbekende zijn ze vaak met andere dingen bezig. Ze fietsen met een paar naast elkaar, kletsen en letten minder goed op of zijn met hun telefoon bezig waardoor ze niet zien wat er om hen heen gebeurd en er een ongeval plaatsvindt.

 

fiets

fietsongevallen per jaar

 Jongeren lopen ook het grootste risico in het donker om betrokken te raken bij fietsongevallen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 50% van hen zonder verlichting rijdt! Dat is een probleem wat makkelijk opgelost zou moeten kunnen worden door hieraan meer aandacht te geven en jongeren te wijzen op de noodzaak van het dragen van verlichting op de fiets. Je zou haast denken dat hiermee het aantal fietsongevallen zou moeten kunnen worden teruggebracht.

 

 

 

 

Statistieken

 

Jaarlijks worden er 78.000 mensen behandeld aan de gevolgen van een fietsongeval, dat zijn er ruim 200 per dag. Hiervan bezoeken er 66.000 een spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Jaarlijks overlijden er 190 mensen aan de gevolgen van een fietsongeval. 2 op de 3 ongevallen betreffen eenzijdige fietsongevallen. Slechts 1 op de 5 fietsongevallen betreft een ongeval met een ander voertuig of voetganger.

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de meest voorkomende oorzaken van enkelvoudige ongevallen waarbij de infrastructuur een rol speelt ligt aan:

– een glad wegdek en langs gleuven ( 29% )

– botsing met een trottoirband ( 23% )

– bermongeval ( 12 %)

– botsing met paaltjes ( 12 %)

 

 

Ouderen

 

Ook ouderen lopen een verhoogd risico op een fietsongeval. Deze groep fietsers is fysiek kwetsbaarder dan jongeren. 18.000 ouderen belanden per jaar op de Spoed eisende hulp van een ziekenhuis.  Het letsel bij ouderen is vaak ernstiger. Dit aantal heeft onder andere te maken met de vergrijzing maar ook met de opkomst van elektrische fietsen en mensen dus tot hogere leeftijd blijven fietsen.

 

Conclusie

 

Jongeren en ouderen boven de 55 zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Er is een pleidooi om de infrastructuur dusdanig beter in te richten dat er in deze groepen minder ongevallen plaatsvinden. Ook vindt er voor beide groepen meer voorlichting plaats dan voor de andere leeftijdscategorieën. Of dat gaat werken…………….

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Contact met ZO