Glaasje op? Niet meer rijden!0

Posted on December 16th, 2013 in Letselschade, Na verkeersongeval

Ongeval met letselschade

 

 

De rechtbank heeft onlangs weer een uitspraak gedaan over het veroorzaken van een ongeval met letselschade nadat teveel alcohol werd gedronken. Waar ging het om? Een bestuurder van een auto raakt in de slip en belandt in de naast de weg gelegen sloot. Er wordt bij de bestuurder een alcoholpromillage gemeten van 1,19 wat gelijk staat aan 10 tot 14 glazen bier. Hij zat niet alleen in de auto. Een van de passagiers, die achter in de auto lag, loopt letselschade op. Een dwarslaesie.  Hij is onder andere aan beide armen en benen verlamd geraakt.  ASR is de WAM verzekeraar van de auto en heeft de aansprakelijkheid erkend. Ter discussie staat de vraag of er sprake is van eigen schuld. Moet alle letselschade betaald worden als het slachtoffer de gordel niet om had?

 

 

Waarom een wettelijke verplichting tot het dragen van een gordel?

 

De wettelijke verplichting tot het dragen van een autogordel is ingevoerd omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het dragen van de gordel de kans op ernstig letsel bij aanrijdingen aanzienlijk vermindert. Uitgangspunt is daarom dat het dragen van een gordel een schadebeperkende maatregel is die door passagiers genomen moet worden. Door het niet dragen van de gordel neem je het risico dat het letsel en de letselschade groter is dan in het geval je wel een autogordel zou hebben gedragen.  In dit geval is niet met zekerheid te zeggen of en zo ja, welk letsel het slachtoffer zou hebben opgelopen indien hij wel de gordel zou hebben gedragen. Het is wel aannemelijk dat het dragen van de gordel een remmende werking zou hebben gehad op het letsel.

 

Conclusie

 

 

De rechtbank is van mening dat het niet dragen van de gordel voor 25% aan de schade heeft bijgedragen.  Op basis van de billijkheidscorrectie moet ASR echter 85% van de schade  betalen.

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Contact met ZO