Mediation

Je bent een ongeluk gehad en hebt letselschade. De aansprakelijkheid wordt al snel erkend en de eerste voorschotten worden betaald. De verzekeraar stelt ter discussie of de klachten en beperkingen zijn terug te voeren op het ongeval of wil niet alle kosten betalen en dan…

Jij vindt dat je recht hebt op vergoeding van alle gemaakte kosten maar de verzekeraar wil niet betalen. Er volgen onderhandelingen tussen jou ( of de door jouw ingeschakelde belangenbehartiger)  en de verzekeraar. de verzekeraar wil niets meer betalen. Het dreigt op een rechtszaak uit te lopen met alle risico’s en kosten van dien. Dit is het moment om over mediation na te denken. Mediation is het oplossen van conflicten onder begeleiding van een onafhankelijke conflictbemiddelaar. Er komt geen rechter aan te pas.

Wat doet een mediator?

Een mediator brengt het gesprek weer op gang. Het verschil met advocaten en rechters is dat een mediator geen standpunten inneemt. Partijen lossen het conflict uiteindelijk zelf op. De mediator begeleidt alleen het proces.

Waarom mediation?

Mediation kent veel voordelen. Het traject is kort. Alle partijen zijn in de mediation gelijkwaardig en komen in de gesprekken evenveel aan bod. Als er een oplossing wordt bereikt dan is die bevredigend voor alle partijen. De oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De kosten van de mediation worden over het algemeen door de verzekeraar betaald.

Mediation kan alleen op vrijwillige basis. Partijen moeten de problemen willen oplossen zonder tussenkomst van een rechter. Wat er gezegd wordt tijdens de mediation is vertrouwelijk en mag niet naar buiten worden gebracht. Op elk moment tijdens de mediation kan een van beide partijen zeggen dat hij wil stoppen, bijvoorbeeld omdat een van de partijen het niet meer ziet zitten.

De laatste jaren verwijzen rechters meer naar mediation. Dat betekent concreet dat er al een rechtszaak loopt maar dat de rechter op de zitting partijen vraagt of mediation geen oplossing is.

Kort gezegd leidt een geslaagde mediation voor alle partijen tot een bevredigende oplossing en scheelt het in kosten en tijd!

 

ZO gaat dat bij mediation!