Schadevergoeding na overlijden

Je echtgenoot rijdt in zijn auto en nadert een file. Een vrachtwagenchauffeur ziet de file niet aankomen en rijdt vol op de file in. Hij knalt achter op de auto van je echtgenoot. Je echtgenoot overlijdt. Het zal je maar gebeuren.

En dan…

Jouw verdriet is niet te beschrijven. Je echtgenoot overleden. Je staat er ineens alleen voor. Je blijft achter met de zorg voor 2 jonge kinderen. Een inkomen valt weg terwijl de kosten doorlopen. Er komt een hoop op je af. Naast het verdriet spoken er vele vragen door je hoofd. Welke verzekeringen zijn er afgesloten en kan je hier een beroep op doen? Kun je eigenlijk wel in je huis blijven wonen? Van het ene op het andere moment is er veel onzekerheid.

Waar moet je aan denken?

Ruim 660 mensen overlijden per jaar door een verkeersongeval en zo’n 70 als gevolg van een bedrijfsongeval. Lang niet altijd is daarvoor een ander aansprakelijk. Maar als een ander hiervoor aansprakelijk is dan leven er bij jou als nabestaande veel vragen. Te denken valt aan zaken als:

  • Wat is er precies gebeurd?
  • Wie heeft er schuld gehad aan het ongeval?
  • Moet de veroorzaker van het ongeval voorkomen?
  • Is er iemand aansprakelijk voor het ongeval?
  • Heb ik recht op een vergoeding?
  • Welke kosten worden wel en welke kosten worden niet vergoed?
  • Heb ik recht op smartengeld?

De regels

Als je dierbaren verliest door een ongeval waarvoor iemand anders verantwoordelijk is, is er sprake van overlijdensschade. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat nabestaanden recht hebben op schadevergoeding. In de wet staat dat de volgende mensen recht hebben op een vergoeding:

  • De echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene
  • Personen die tot het overlijden van het slachtoffer met hem/haar in gezinsverband leefden en die door het slachtoffer werden onderhouden
  • Andere bloed- en aanverwanten van de overledene ( denk hierbij bijvoorbeeld aan ongehuwd samenwonenden )

De wet heeft bepaald dat niet alle kosten vergoed worden. Na een overlijden worden de kosten van de begrafenis of crematie vergoed (dit heet de kosten van lijkbezorging). Daarnaast worden de kosten van gederfd levensonderhoud vergoed door de aansprakelijke partij.

Uitkeringen uit bijvoorbeeld de uitvaartverzekering, ongevallenverzekering of levensverzekering worden in mindering gebracht op de uit te keren schadevergoeding.

Er is geen recht op smartengeld.

Het is in dit soort zaken belangrijk dat je ZO inschakelt. Jij hebt namelijk heel andere dingen aan je hoofd. ZO verhaalt een maximale vergoeding voor jou zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de financiële toekomst.