Kinderen tot 14 jaar

Je zoon van drie speelt buiten op zijn driewieler. Hij schiet de weg op en wordt aangereden. Of je dochter van elf wordt tijdens het oversteken aangereden. Het zal je maar gebeuren.

En dan…

Je kind gaat met een ambulance naar het ziekenhuis, wordt onderzocht en mogelijk direct geopereerd. De artsen vertellen dat er sprake zal zijn van blijvend letsel. Er breekt een onzekere periode aan. Een lange tijd in het ziekenhuis en daarna nog revalideren. Fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk en er moeten hulpmiddelen worden aangeschaft voor de periode dat je kind naar huis komt. Er komt er een hoop je af.

Waar moet je denken?

Kinderen die slachtoffer zijn van een ongeval raken vaak zwaar gewond. Als ouder zit je met de volgende vragen:

  • Wie is er aansprakelijk?
  • Heeft mijn kind recht op schadevergoeding en smartengeld?
  • Komen alle behandelingen voor vergoeding in aanmerking?
  • Is er sprake van blijvend letsel?
  • Kan mijn kind nog wel gewoon onderwijs volgen?
  • Kan mijn kind in de toekomst zelfstandig wonen?
  • Hoe moet het met kosten voor de toekomst?

De regels

De wet ziet kinderen als zwakke verkeersdeelnemers en beschermt ze daarom extra. In de wet staat dat hun schade voor 100% vergoed wordt tenzij er sprake is van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van het kind. Dat is niet snel het geval. Automobilisten moeten er rekening mee houden dat kinderen impulsief zijn en zomaar een weg kunnen oversteken.

Vooral bij kinderen is het belangrijk de zaak goed op te pakken omdat de afwikkeling grote gevolgen kan hebben voor de toekomst. Bij ZO ben je aan het goede adres!