Verkeersongevallen; een analyse0

Posted on October 23rd, 2013 in Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval

” Als je beseft hoeveel auto’s er dagelijks op de weg rijden dan is het een wonder dat er niet meer verkeersongevallen gebeuren!”

 

Verkeersongevallen: toen en nu

 

 

Begin jaren 70 waren er ieder jaar ruim 3000 verkeersdoden te betreuren. In 2012 waren dat er 650. Dat het aantal zo gedaald is heeft onder andere te maken met het gebruik van gordels, rotondes en alchohollimieten. In 2020 wil de overheid dit aantal hebben teruggebracht naar 500.

De overheid blijft zich inzetten voor verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersongevallen en richt zich vooral op 2 doelgroepen:

 

1) het blijven aanpakken van notoire veroorzakers van verkeersveiligheid ( denk hierbij aan mensen die zich agressief in het verkeer gedragen en mensen die herhaaldelijk met teveel alcohol achter het stuur kruipen ). Dit wordt onder andere aangepakt middels het verplicht stellen van een gedragscursus en het plaatsen van een alcholslot in de auto.

 

2) het nog beter beschermen van kwetsbare deelnemers, zoals voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen om verkeersongevallen te voorkomen. Dit wordt aangepakt middels een betere inrichting van wegen, meer aandacht voor risico groepen en samenwerken tussen diverse belangengroepen.

 

Stand van zaken inzake verkeersongevallen

 

Het aantal ouderen ( 65-plus ) dat omkwam in het verkeer bedroeg in 2012 244. 244 van de 650 in totaal. Dat is veel. Je leest de berichten echter met enige regelmaat in de krant. Een oudere man of vrouw die in zijn auto of fiets onwel wordt, van de weg raakt met soms dodelijke afloop. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser: 128 van de 200. Het aantal ouderen groeit, en daarmee ook het aantal ouderen in het verkeer. Ook gebruiken steeds meer ouderen de fiets. Hierdoor neemt het aantal verkeersongevallen op lokale wegen toe; zowel fietsers als ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer en gebruiken vooral lokale wegen.

 

Veiligheid verbeteren ter voorkoming van verkeersongevallen

Voor de verkeersveiligheid en het voorkomen van verkeersongevallen is het beter als dezelfde soort wegen overal zoveel mogelijk dezelfde kenmerken hebben. Deze kenmerken zijn inmiddels vastgelegd. Deze basiskenmerken worden in 2014 uitgebreid met kenmerken voor kruisingen en rotondes. Dat lijkt mij geen overbodige luxe omdat er thans vele soorten kruisingen en rotondes gaat waar het maar al te vaak “net”goed gaat.

 

Met uitbreiding van bovengenoemde maatregelen probeert de overheid in de komende jaren het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen. Ik denk dat het aantal verkeersdoden inderdaad met bovengenoemde maatregelen moet kunnen verminderen alhoewel het aantal ouderen elk jaar blijft stijgen en zij zich steeds vaker langer in het verkeer blijven bewegen.

 

 

 

Leave a Reply

  • Contact met ZO