Zij gingen je voor

Hans

Hans ( 24 ) werkt in de bouw. Tijdens zijn werkzaamheden valt hij van het dak en loopt ernstig letsel op aan zijn rug en been. Na enige operaties blijkt dat zijn linkerbeen helaas niet te redden is. Deze wordt geamputeerd vanaf zijn knie. Er volgt een lange periode van revalidatie.

De werkgever wordt aansprakelijk gesteld. In de bouw moeten werkgevers extra veiligheidsmaatregelen nemen, zoals het beveiligen van steigers maar ook voor persoonlijke bescherming zoals het dragen van een helm. De aansprakelijkheid wordt erkend na vele brieven.

Hans raakt zijn baan als bouwvakker kwijt. Ook het zwarte werk dat hij regelmatig op zaterdag deed kan hij nu niet meer doen. Hierdoor loopt hij inkomsten mis. Naast het missen van inkomsten kan hij in en om het huis ook niet meer klussen. Deze klussen moet hij nu uitbesteden. De auto van Hans moet worden aangepast aangezien hij in een auto met automaat gaat rijden. Ook in zijn huis volgen er enkele aanpassingen.

De verzekeraar betaalt uiteindelijk alle kosten die Hans heeft gemaakt en nog zal gaan maken. Ook de gemiste zwarte inkomsten worden voor de toekomst vergoed.

ZO werd de zaak geregeld!

 

Lia

Lia ( 38 ) werkt voor drie dagen in de week in een koekjesfabriek. Door een beveiligingsfout van de machine komt zij met haar hand klem te zitten in een machine. De brandweer moet er aan te pas komen om haar hand te bevrijden. Al snel blijkt dat er blijvend letsel is aan haar hand. Er volgt een traject in het handencentrum waar zij leert omgaan met haar beperkingen.

De werkgever geeft, na een rapport van de arbeidsinspectie, toe dat er iets niet goed is gegaan en erkent de aansprakelijkheid.

Door alles wat er gebeurd is kan Lia niet meer bij de koekjesfabriek werken. Zij zit lange tijd thuis. Naast de lichamelijk klachten ontstaan er depressieve klachten. De verzekeraar wil het toekomstige verlies aan inkomen niet betalen omdat zij stelt dat Lia met haar beperkingen nog wel in staat moet zijn om te werken. Er wordt gedreigd met een procedure. De verzekeraar biedt uiteindelijk een bedrag aan van € 50.000 en dan moet Lia het verder maar zelf uitzoeken.

Na inmenging van ZO wordt gestart met EMDR therapie. Lia heeft het ongeval helemaal nog niet verwerkt en is, mede daardoor, depressief geraakt. Na deze therapie wordt er een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Lia vindt uiteindelijk, na een korte cursus, weer werk.

In de afwikkeling werd rekening gehouden met haar beperkingen in en om het huis en haar beperkte inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

ZO doen wij dat.

 

Rakesh

Rakesh ( 25 jaar ) zit in zijn auto op weg naar huis na een dag hard werken. Een onoplettende automobilist rijdt Rakesh van achteren aan waardoor hij letsel aan zijn hoofd, nek en schouders oploopt. Na de aanrijding wordt al snel de diagnose whiplash gesteld. Rakesh is uitgevallen voor zijn werk als monteur. Rakesh komt in een medische molen terecht van huisarts, fysiotherapeut en neuroloog. Uiteindelijk komt hij terecht bij een revalidatie arts die hem een multidisciplinair traject adviseert van een half jaar. Er is wel een wachtlijst van 5 maanden.

Op dat moment komt Rakesh bij ZO. In overleg met de verzekeraar en werkgever kiest Rakesh voor een kort durend revalidatietraject dat gespecialiseerd is op het gebeid van whiplash. Er is geen wachtlijst. De kosten hiervan bedragen duizenden euro’s. De verzekeraar en werkgever betalen elk een deel. Rakesh revalideert goed en gaat langzaam aan op arbeidstherapeutische basis weer aan het werk. Na 5 maanden werkt hij weer volledig.

Rakesh is blij dat hij weer aan het werk is. Er zijn nog wel lichte klachten maar die zijn acceptabel  en op zijn werk wordt hiermee rekening gehouden. In en om het huis kan Rakesh niet veel bijdragen en hier wordt een passende vergoeding voor betaald.

Zo regelen wij dat.